5 000 nyanlända bör delta i intensivåret varje år

Idag 29 november presenterar Arbetsförmedlingens sitt analysuppdrag om intensivåret för regeringen. Intensivåret är en del av januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Punkt 40 i avtalet handlar om intensivåret och hur nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

Almega ser fram emot att regeringen sätter högsta fart med att utforma intensivåret. Därför har Almega tagit fram rapporten Snabbaste vägen till jobb för nyanlända – hur ska intensivåret utformas. Rapporten bifogas.

– Intensivåret måste bli det främsta alternativet för nyanlända med arbetslivserfarenhet. Ambitionsnivån får inte vara för låg. Almega bedömer att 5 000 nyanlända kan delta varje år. Nyanlända bör kunna starta intensivåret under de tre första åren i Sverige, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

– Vägen till jobb snabbt i Sverige går via praktik hos företag som har behov av personal. Intensiv praktik ska kombineras med språk- och yrkesutbildning. Utöver aktiviteter på heltid ska de nyanlända kunna delta i mentorprogram och digitala språkutbildningar på fritiden. Idén med intensivåret får inte förfelas utan det måste bli ett intensivt år som leder till jobb.

Almega föreslår att de fristående jobbförmedlarna ska samordna och planera insatserna för de nyanlända under intensivåret. De ska ansvara för att de nyanlända skaffar praktikplatser, deltar i språk- och yrkesutbildning och att det inte blir krockar i schemat. De ska också hjälpa till med aktiviteterna som nyanlända förutsätts klara av på fritiden, delta i mentorprogram och gå digitala språkutbildningar.

– De fristående jobbförmedlarna har bäst kännedom om de lokala företagens behov av personal. Företagskontakterna är jätteviktiga för att de nyanlända ska kunna matchas till praktik och utbildning i bristyrken, säger Per Hammar.

Dokument