Så skapar vi fler RUT-jobb

Under torsdagen släpper Almega en ny rapport om ett utvidgat RUT-avdrag för fler jobb med hushållsnära tjänster. I dagens läge är RUT-avdraget hårt reglerat, men genom att minska regelkrånglet och utvidga avdraget till att omfatta fler tjänster kan vi öka efterfrågan på hushållsnära tjänster, förenkla livspusslet och skapa fler enkla jobb.

– Vi ser att det finns en växande efterfrågan på RUT-tjänster, och ett behov av fler enkla jobb. Med ett breddat avdrag kan vi skapa fler jobb till de som står längst ifrån arbetsmarknaden, säger Andreas Åström, chef för Näringspolitik och kommunikation på Almega.

Det finns i dag en stor gränsdragningsproblematik för vad som räknas som en hushållsnära tjänst. Exempelvis ges avdrag för flytt av ett piano från din bostad till ett förråd, men inte från din övervåning till undervåning. Denna snäva detaljreglering har länge varit en hämsko över en växande bransch.

– Sedan RUT infördes 2007 har det skapats drygt 30 000 nya jobb. Hela 75 procent av dem har haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är riktiga jobb i ett Sverige där jobb med låga trösklar behövs, avslutar Andreas Åström.

Bland de tjänster som bör inkluderas i det nya avdraget finns återinförd läxläsning, installation av hemlarm, städning av dödsbo och bortforsling av miljöfarligt avfall.

Läs rapporten här