Almega om budgeten: Bra strukturreformer men mer krävs

Regeringens budgetproposition presenterades idag i riksdagen. Det är den första sedan januariavtalet slöts mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
I propositionen finns början till flera viktiga strukturreformer men mer skulle behövas för att motverka den lågkonjunktur som är på väg, menar Almega. Tisdagens siffror från SCB som visar att arbetslösheten stiger snabbare än väntat är oroande.

– Vi välkomnar sänkningen av arbetsgivaravgifterna för de företag som anställer unga, nyanlända och långtidsarbetslösa. De allra flesta unga och nyanlända får sitt första jobb hos ett tjänsteföretag. Sänkta kostnader kommer att göra det möjligt för dem att anställa fler säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

– Förstärkningen av skatteavdraget till företag som arbetar med forskning och utveckling som aviseras i budgeten är bra och nödvändigt om Sverige ska kunna fortsätta att utveckla kunskapsintensiva tjänster och produkter, säger Patrick Joyce.

– Det extra resurstillskottet till Arbetsförmedlingen är också positivt och kommer att underlätta den kommande viktiga reformen av Arbetsförmedlingen. Almega anser dock att det är fel att öka anslaget till de kommunala extratjänsterna. De resurserna borde istället gå till att ytterligare förstärka matchningsinsatser och arbetsmarknadsutbildning för arbetssökande, säger Patrick Joyce.