AlmegaNytt, ledare juli 2019

Fyra händelserika år i ledningen för Almega

I dagarna har det gått nästan precis fyra år sedan jag tillträdde som VD för Almega. Den 15 augusti 2015 klev jag in genom dörrarna på Almegas huvudkontor i Stockholm, och när jag nu lämnar den sista juli i år, för att bli VD och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, minns jag fortfarande min första dag som om den vore igår. Sedan dess har jag haft förmånen att få leda Almega genom fyra händelserika år, där vi tillsammans – medarbetare och huvudmän – utvecklat Almega till en mycket modern och stark arbetsgivar- och intresseorganisation för den privata tjänstesektorn.

När jag sammanfattar de här fyra åren så är det självklart några höjdpunkter som sticker ut:

En av de riktigt stora frågorna som låg på mitt bord redan när jag tillträdde var uppgiften att hitta en lösning för Flexpension för tjänsteföretag, och lösa det som då fortfarande var och under flera år varit en djup konfliktfråga mellan förbunden inom Almega och våra fackliga motparter Unionen och Akademikerna. Redan avtalsrörelsen 2013 hade facken begärt, och fått igenom flexpension på industrins område och ganska snart stod det klart att de förväntade sig att övriga sektorer skulle ta in samma modell. Men den modell som passade industrin skulle inte funka i tjänstesektorn, av flera olika skäl, och frågan stod och stampade och försämrade relationerna mellan parterna.

När jag tillträdde blev en av mina första viktiga uppgifter och ambitioner att förhandla fram en lösning på den frågan, som passade våra medlemsföretag, och återskapa goda relationer med dessa viktiga fackliga motparter. Utan att här och nu gå igenom hela förhandlingsförloppet – som i praktiken kom att sträcka sig från de första inledande försöken hösten 2015, över avtalsrörelsen och hot om storstrejk från tjänstemannafacken 2016 (vilken vi från Almega dock lyckades avvärja) fram till slutresultatet vintern 2017 – så blev slutresultatet när vi väl lyckades landa vår överenskommelse om Flexpension i tjänsteföretag inte bara en fantastiskt bra förhandlingslösning, med många viktiga delar, utan också en helt ny modell för gemensamt och konstruktivt avtalsutvecklingsarbete med dessa fackliga motparter. En av de sista sakerna jag nu gjort som VD för Almega är att i förra veckan kodifiera den samarbetsmodell vi då utvecklade i ett helt nytt Samarbetsavtal för tjänstesektorn mellan de sju förbunden inom Almega och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Journalistförbundet – ett avtal som alla ingående parter kommer ha stor glädje av framöver, och som kommer vara ramen för det långsiktiga avtalsutvecklingsarbetet mellan Almega och dessa motparter framöver.

En annan fråga, som jag ägnat mycket tid och engagemang åt, handlar om Almegas governancemodell och vår ekonomi. För en medlemsorganisation som Almega är det helt centralt att vi varje dag kan se oss själva i spegeln och ärligt säga att ”ja, vi är ansvarsfulla med medlemmarnas pengar och använder dem på bästa sätt”. För fyra år sedan hade Almega ett underskott som inte var långsiktigt hållbart, och en avgift som var mindre attraktiv än idag. Tack vare det arbete vi gjort för att effektivisera, digitalisera och optimera vårt sätt att arbeta och vår organisation har vi sedan dess kunna sänka vår medlemsavgift från i genomsnitt 0.12 procent av företagens årslönesumma till dagens 0.10. Och samtidigt har vi de senaste fyra åren kunnat uppvisa positiva ekonomiska resultat. Idag har Almega en god ekonomi, och kan erbjuda en av de mest attraktiva medlemsavgifterna bland alla arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv.

Det tredje jag tänker på handlar om medlemsnyttan och medlemsnöjdheten. Är man en medlemsägd och medlemsstyrd organisation finns det ingenting som är viktigare när det kommer till KPI:er än att ha nöjda medlemmar. Det är på ert uppdrag vi verkar, och det är för att hjälpa er bli mer framgångsrika som vi finns till.

Just därför är jag glad för att vi under de här åren steg för steg har kunnat se hur andelen nöjda och mycket nöjda medlemsföretag i förbunden inom Almega stadigt ökat, och hur allt fler av er idag vill rekommendera ett medlemskap i något av våra sju förbund till en kollega eller ett annat företag i tjänstesektorn. Idag är hela åtta av tio av er nöjda eller till och med mycket nöjda med ert medlemskap, och siffran över missnöjda mycket låg.

Till det ni är särskilt nöjda med hör vår högt uppskattade arbetsgivarservice, vårt framgångsrika påverkansarbete och det vi åstadkommit i alla de kollektivavtalsförhandlingar vi genomfört och genomför å era vägnar. Att vi har nöjda medlemmar, och lyckats stärka vår konkurrenskraft, har också inneburit att vi de här åren både har kunnat välkomna Innovationsföretagen som nytt eget förbund inom Almega, och just nu förbereder Spårtrafikföretagen sig för att från årsskiftet bli det åttonde förbundet inom Almega. Almega är helt enkelt idag en mycket attraktiv och självklar röst för tjänsteföretagen.

Den orangea tråden genom mitt och mina medarbetares arbete med att utveckla Almega under de här åren har gått under namnet Strategi 2020. Att ena förbunden inom Almega, och alla huvudmän och medarbetare, om en ny gemensam långsiktig riktning för vår organisation var det första uppdraget jag fick av vår styrelse. Sedan strategin antogs hösten 2016 har vi genomfört ett stort utvecklingsarbete som syftat till att stärka tjänsteföretagens röst i samhällsdebatten, att utvecklas till en riktigt modern arbetsgivarorganisation som leder utvecklingen av framtidens avtal och av den svenska arbetsmarknadsmodellen, men vi skulle också stärka vår ställning som tjänsteföretagens självklara förstahandsval.

Det strategiarbetet har lett till att vi idag har ett starkt målfokus, att vi har en god utvecklingskraft och att vi tillsammans skapat och utvecklat en modern arbetsgivarorganisation med medlemsnytta i fokus. Det är detta arbete som skapat en effektivare och mer väloljad organisation som nu står bättre rustad än kanske någon gång förut inför den avtalsrörelse som kommer nästa år. En organisation som fokuserar på att varje dag göra nytta i er, medlemsföretagens, vardag.

När jag den sista juli lämnar Almega så är det bland annat detta som jag kommer ta med mig och komma ihåg lite extra. Almega är en organisation vid god vigör, redo att fortsätta ånga på för att förbättra era villkor.

Men det jag ännu mer tar med mig är mötet med många av er – de av er som jag haft förmånen att besöka i era företag, de av er som jag haft förmånen att träffa på aktiviteter vi genomfört, de av er som bidragit i någon av våra styrelser, delegationer eller råd. Att få möjligheten att lära känna er och era företags utmaningar är grunden för att man som ledare för en arbetsgivar- och intresseorganisation ska kunna göra ett riktigt bra arbete. Varmt tack för det!

När jag nu skriver min allra sista ledare till er vill jag tacka för fyra fantastiskt lärorika och innehållsrika år, men också önska er varmt lycka till med ert viktiga arbete i den del av tjänstesektorn som just ni befinner er.

Bästa sommarhälsningar, och varmt tack för mig!

Anna Karin Hatt

VD Almega