Svalare tider i tjänstesektorn

Idag släpper Almega 2019 års andra tjänsteindikator. Marsindikatorn visade att tillväxten i tjänstesektorn var på väg att bromsa in. Indikatorn för juni bekräftar den bilden men ännu tydligare.

– Tillväxten i tjänstesektorn mattades av redan under fjolåret men hölls uppe på en hygglig nivå tack vare en stark utveckling inom några branscher inte minst informations- och kommunikationsföretagen och vissa företagstjänster. Nu har dock även tillväxten i dessa branscher börjat bromsa in, säger Patrick Joyce.

Nedgången för företagstjänsterna beror till stor del på att tillväxten inom industrin har sjunkit kraftigt det senaste året. Nedgången inom bostadsbyggandet har också påverkat arkitekter och tekniska konsulter negativt även om anläggningsbyggandet fortfarande är högt.

Sysselsättningen inom tjänsteföretagen fortsätter att växa men i den lägsta takten på tre år. Bristen på arbetskraft är fortfarande stor i vissa branscher, som information och kommunikation, men minskar. Allt färre tjänsteföretag uppger att brist på arbetskraft är det största hindret för deras verksamhet medan allt fler uppger att det är bristen på efterfrågan som håller dem tillbaka, säger Patrick Joyce.

Almega tjänsteindikator ges ut fyra gånger om året och mäter hur produktionen och sysselsättningen utvecklas inom alla branscher i den privata tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn är en snabb och tillförlitlig mätare av konjunkturen i branscher som tillsammans svarar för hälften av Sveriges BNP och sysselsättning.

Hos Almega och Almegas förbund samlas idag över 10.000 medlemsföretag inom tjänstesektorn. Dessa företag sysselsätter 500.000 medarbetare varje dag.

Almegas tjänsteindikator Q2 2019