Låt fristående aktörer få huvud­ansvaret för intensivåret

Regeringen kunde på söndagen meddela att man inom ramen för en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna låter Arbetsförmedlingen snabbutreda intensivåret för nyanlända flyktingar, ett intensivt men snabbfotat sätt att få nyanlända in på arbetsmarknaden.

– Vi välkomnar att intensivåret snabbutreds eftersom etableringsinsatserna till nyanlända behöver reformeras. Med hjälp av intensivåret kommer tiden det tar för nyanlända att få arbete att kortas.

– För att så många nyanlända ska få arbete så snabbt som möjligt bör huvudansvaret för intensivåret läggas på fristående aktörer som matchar arbetslösa till nytt jobb. De är länken mellan arbetsgivarna och de jobbsökande. Det är hos dem kunskapen finns för att sätta nyanlända i jobb, säger Andreas Åström, chef för Påverkan och kommunikation på Almega.

Arbetsförmedlingen får det samordnande ansvaret och intensivåret ska bestå av en kedja av språkintensiva och yrkesnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort sammanhängande period, uppger regeringen. Kommunerna kommer också vara en del av genomförandet.

– Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och fristående aktörer ska ta över matchningsuppdraget. Mot bakgrund av det borde det naturliga vara att de får ansvara för huvuddelen av intensivårets utförande också, säger Andreas Åström.

Mer om intensivåret finns att läsa på regeringens hemsida här.

Almega har tidigare föreslagit en glesbygdspeng knuten till individen inom ramen för den nya reformen av Arbetsförmedlingen.