Almega Friskvårds­företagen: Är din PT en bluff?

Sverige behöver fler duktiga personliga tränare. Samtidigt är det ett problem att PT inte är en skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig PT – oavsett utbildningsnivå. Det gör det svårt för gymföretag att veta vilka de ska anställa, och det gör det svårt för konsumenter att veta vilken PT som håller måttet. Därför har Almega Friskvårdsföretagen nu lanserat hemsidan ptlicens.se – ett register över personliga tränare som innehar branschorganisationens licens.

Arbetet har pågått under många år och har nu äntligen sjösatts. Under våren har de första utbildningarna godkänts för delegerad licensieringsrätt, vilket innebär att en PT som har en examen från en sådan skola automatiskt får Almega Friskvårdsföretagens PT-licens. Ett kompetensråd med representanter från de stora arbetsgivarna och akademien, har granskat ansökningarna från skolor som ansökt om delegerad licensieringsrätt.

– Det har varit mycket jobb, men det är vår förhoppning att detta bara är början. Målet är att höja standarden på PT-utbildningar och stärka kraven för vad en kvalificerad PT borde kunna, säger Mats Sunebäck, ordförande Almega Friskvårdsföretagen.

Sedan den 10 juni kan man alltså surfa in på ptlicens.se. Där kan PT:s läsa mer om och ansöka om licens. Konsumenter och arbetsgivare kan söka i registret efter personliga tränare som är licensierade. Observera att sidan är nystartad och antalet licensierade PT:s kommer att öka över tid.

– Det finns PT:s som gått gedigna utbildningar och de som gått mindre kvalificerade, men kallar sig för samma sak och tar lika mycket betalt. Nu blir det enkelt för konsumenten att veta vad man betalar för, säger Mats Sunebäck.

För mer information, kontakta Almega Friskvårdsföretagen.

Evelina Kogsta
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
072-200 66 29