Almega erbjuder 200 jobb under Järvaveckan

Kompetenskrisen utmanar tjänstesektorn. Företagen hittar inte personal att anställa. Bara med hjälp av en bättre fungerande integration kan fler nyanlända och utrikes födda få jobb. För att rekrytera nya medarbetare och förbättra integrationen kommer medlemsföretag från Kompetensföretagen, Almega Serviceföretagen och Fastighetsarbetsgivarna att närvara under Järvaveckan och erbjuda totalt 200 jobb.

– Trots att arbetsgivarna under många år haft stor efterfrågan på yrken med förhållandevis låga utbildningskrav är personalbristen stor. Sverige måste höja ambitionerna i integrationspolitiken om kompetenskrisen ska få en lösning. Därför är vi själva på plats under Järvaveckan och rekryterar, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega.

Under veckan medverkar företag från flera branscher. Allt från städföretag till fastighetsbolag och bemanningsföretag närvarar på Spånga IP för att erbjuda riktiga jobb. De kommer att erbjuda jobb som vårdpersonal, barnskötare, städare, lagerpersonal, fastighetsskötare med flera.

– Vår ambition är att tillsätta 200 jobb hos våra medlemsföretag i vitt skilda branscher, och på samma gång bidra till att förbättra integrationen och situationen på Järvafältet. Som representanter för jobbskaparna det viktigt att visa ledarskap här, säger Andreas Åström.

Almega och medlemsföretagen närvarar onsdag till söndag under Järvaveckan och återfinns vid tältplats F09-11. Läs mer på www.almega.se/jarvaveckan.