Välkommet att reformarbetet med Arbetsförmedlingen påbörjas

Idag presenterades regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen inom ramen för Januariöverenskommelsen, som är ett resultat av regeringspartiernas förhandlingar med Centerpartiet och Liberalerna.

– Almega har länge verkat för att åstadkomma en genomarbetad reform av Arbetsförmedlingen och därför välkomnar vi att arbetet nu inleds, säger Andreas Åström, chef Näringspolitik och kommunikation Almega. 

– Reformen är nödvändig för att ge arbetssökande människor bättre hjälp med att få jobb och överlag åstadkomma bättre matchning på arbetsmarknaden. Fristående jobbförmedlare har bättre kontakter med arbetsgivare och kan ge arbetssökande mer stöd, säger Andreas Åström.

– Hur ersättningssystemet utformas kommer att vara viktigt för hur reformen fungerar. Det är bra att ersättningen till matchningsaktörerna premierar resultat, men om vi vill ha en mångfald av jobbförmedlare måste ersättningssystemet göra det möjligt även för mindre aktörer att etablera sig, avslutar Andreas Åström.