Schysst stall – föredömligt proaktivt arbete mot sexuella trakasserier

Schysst stall är ett initiativ mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Bakom initiativet står Sveriges största hästorganisationer tillsammans med Almega, Gröna arbetsgivare och fackförbundet Kommunal.

Många blir nog förvånade när de inser hur stor hästnäringen faktiskt är i Sverige. Ett tecken på det är när någon från ridsporten vinner Jerringpriset, vilket har skett några gånger de senaste åren. Då är det som att övriga sportvärlden och en del sportjournalister tappar hakan. Men i verkligheten är utövarna inom hästsporten både många och engagerade och häpnaden kring Jerringpriset visar hur underskattad omfattningen och intresset för hästsporten och hästnäringen faktiskt är.

Runt 500 000 svenskar rider regelbundet och idag omsätter hästnäringen drygt 31 miljarder årligen, enligt branschens egen bedömning. Det finns idag runt 360 000 hästar i Sverige vilket gör oss till ett av de häst-tätaste länderna i Europa. Självklart är hästnäringen mer närvarande och en del av vardagen på vissa platser i landet än andra, som exempelvis i delar av Småland – jag tänker bland annat på den legendariska butiken Börjes i Tingsryd och miljön runtomkring den.

Just därför att hästsporten är viktig, både för Sverige och för dess många utövare, är jag stolt över att Almega varit med och tagit initiativ till och arbetat fram initiativet Schysst stall.

”Hästsporten är en särskild mylla där duktiga ledare tillåts växa och ta ansvar. Både den och hästnäringen ska vara sunda miljöer att vistas i, där ingen ska riskera att bli utsatt för kränkande behandling.”

 

Schysst stall är ett oerhört fint initiativ för att proaktivt arbeta mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Ingen av oss får vara naiva och tro att somliga branscher klarar sig bättre än andra när det gäller risken för förekomst av sexuella trakasserier – sexuella trakasserier förekommer tyvärr på många håll i arbetslivet. Men i branscher som hästnäringen är det särskilt viktigt att arbeta proaktivt. Det är inte svårt att se de många – ofta unga – killar och tjejer som med engagemang och övertygelse söker sig till näringen efter att ha varit engagerade ideellt inom hästsporten. De är särskilt utsatta, inte minst på grund av sin ålder. Varenda en av dem förtjänar att vistas i en stallmiljö, som utövare eller anställd, fri från sexuella trakasserier. Och det är inte minst för deras skull som det proaktiva arbetet för att förebygga är så viktigt.

Det som gör Schysst stall så bra är att det samlar goda råd som bygger på beprövad erfarenhet (till vilket inte minst Prevent bidragit) på ett och samma ställe. Här finns utbildningsmaterial för dig som är lärare, möjligheten att anmäla sig till utbildningar för den som äger ett stall och vägledning för den som är hästintresserad. Och de stall som genomgått utbildningen och som arbetar aktivt med frågorna har möjlighet att bli certifierade som Schysst stall och syns då på den karta som presenteras på sajten. Det är ett bra sätt att åskådliggöra hur långt branschen har kommit, och att visa vad det egna stallet står för värderingsmässigt.

Jag tror att det bästa receptet för att åstadkomma varaktig förändring är engagemang och samsyn. Och då är det välkommet att initiativet är heltäckande och omfattar såväl utövare, som arbetsgivare och näringsidkare. Men det är självklart också en styrka att vi, arbetsmarknadens parter, går samman med ideella stiftelser och ridsporten och säkerställer att alla är involverade. Hästsporten är en särskild mylla där duktiga ledare tillåts växa och ta ansvar. Både den och hästnäringen ska vara sunda miljöer att vistas i, där ingen ska riskera att bli utsatt för kränkande behandling.