Flera i jobb i Malmö – vägen till en lyckad integration?

Integrationsutmaningen är vår tids ödesfråga. Sverige behöver en fungerande integration och tjänstesektorn behöver mycket ny arbetskraft. Med färsk statistik från SCB och nya siffror kring tjänstesektorn presenterar Almega konkreta förslag på lösningar som fungerar. Välkomna!

Det tar i genomsnitt åtta år innan hälften av flyktinginvandrarna förvärvsarbetar. Det finns tendenser som tyder på att processen börjat gå något snabbare under senare år, men de flesta är eniga om att det fortfarande går alltför långsamt.

Skillnaderna är stora mellan inrikes födda och utrikes födda. Klyftan mellan vem som har ett jobb och inte har blivit större. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 15,4 procent år 2018. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 3,8 procent.

Sverige behöver en fungerande integration. Men vad är rätt väg till en lyckad integration? Vilka reformer behövs för att fler nyanlända ska ha ett jobb att gå till? Varmt välkommen till vårt seminarium där detta diskuteras.

Medverkande:
Anna Paulsson, regionchef Almega syd
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot
Noria Manouchi (M), riksdagsledamot
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot
Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega. 

Moderator: Per Hammar, näringspolitisk expert Almega. 

12 april kl 12.00-13.00 med enklare lunch från 11.30.
Detta seminarium är kostnadsfritt men platserna är begränsade. Anmäl dig till evelina.kogsta@almega.se och ring pressekreterare Andreas Eriksson på 0722356117 om du har några frågor. 
Biljett att visa upp i entrén skickas omgående ut till den emailadress du anger i anmälan.