Hoppa till innehåll
unga människor runt ett bord

Att anställa minderårig – vad bör du tänka på?

Jobb under lov eller vid sidan om skolan kan vara en gyllene möjlighet. När du anställer en minderårig har du ett särskilt ansvar för att skydda deras hälsa och utveckling och det finns några viktiga saker du behöver tänka på som arbetsgivare.

När du anställer en minderårig ska du göra en riskbedömning av de tilltänkta arbetsuppgifterna. Beroende på åldern på den som du anställer kan det finnas arbetsuppgifter som inte är tillåtna. Samtycke från föräldrar kan också behövas.

Regler för anställning av minderåriga finns vad gäller vila och ledighet. Arbetstiden är också reglerad och ungdomar får som mest arbeta 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka.

Vill du veta mer? I Arbetsgivarguiden kan du läsa mer om vad som gäller när du anställer minderårig.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.