Ett jämställt arbetsliv – ett samarbete med Unionen och Akademikerna

Varje klok och långsiktig arbetsgivare vet att kompetens är det riktigt avgörande – inte kön. I den konkurrens som blir allt mer global har organisationer inte råd att slarva när det gäller jämställdheten och bara fortsätta i föråldrade tankebanor. Riktigt framgångsrika företag måste rekrytera de mest kompetenta medarbetarna, och för att säkra att man gör det måste man rekrytera ur hela kompetenspoolen. På internationella kvinnodagen är det naturligt att de här frågorna får ökat fokus.

Idag, på internationella kvinnodagen, skriver jag tillsammans med Unionen och Akademikerna i tidningen Arbetet om det arbete vi gemensamt gjort för att säkerställa ett mer jämställt arbetsliv. I artikeln betonar vi med hjälp av sju punkter vikten av att arbeta aktivt och systematiskt i alla delar av rekryteringsprocessen. Det rör sig bland annat om att utforma kravprofilen på ett ändamålsenligt vis, vilka rekryteringskanaler som används och hur rekryteringstester utformas.

Almegas uppgift är att hjälpa våra medlemsföretag, i våra sju förbund, att bli ännu bättre arbetsgivare. Vi gör det genom att vara tjänsteföretagens tydliga röst i samhällsdebatten och lyfta de villkor som påverkar medlemsföretagen inom Almega. Vi gör det i avtalsförhandlingar med våra fackliga motparter och genom att utveckla framtidens kollektivavtal – ett konstruktivt och givande arbete tillsammans med bland annat Unionen och Akademikerna.

Det kanske främsta sättet på vilket vi stöttar medlemsföretagen inom Almega att bli bättre arbetsgivare är vår rådgivning och utbildning. Genom att ringa vår arbetsrättsliga telefonjour får företagen snabbt och direkt svar av kunniga och erfarna arbetsrättsjurister. Det är en otrolig styrka för Almega att ha en sådan bred och djup kompetensbank – och det är inte heller konstigt att den är så efterfrågad.

Projektet Ett jämställt arbetsliv kommer alltså inte stanna vid sju punkter i en debattartikel på Arbetet. Utöver de insikter och den samsyn som mejslats fram i framtagandet av projektets slutrapport kommer slutsatserna nu bli en del av Almegas rådgivning. I vårt proaktiva arbete erbjuder vi kurser och utbildningar för att öka chansen att det blir rätt med en gång och Ett jämställt arbetsliv har en självklar plats i det arbetet.

Hur symbolisk och viktig Internationella kvinnodagen än må vara så utgörs den bara av en enda dag. Vill vi ha varaktig förändring – att alla människor ska komma till sin rätt, då ska dagen inte bara fyllas av stora ord och löften utan också vara en dag då vi presenterar hur långt vi kommit – med det arbete som måste pågå årets alla dagar. Så – här är vi nu, och imorgon fortsätter arbetet.