Lunchseminarium om osund konkurrens

Osund konkurrens från stat, kommun och landsting drabbar tjänsteföretagen hårt och problemen är svåra att komma till rätta med. En ny medlemsundersökning från Almega visar att de konkurrensregler som infördes 2010 inte fått önskat genomslag. Detta är inte bara besvärligt för de drabbade företagen utan allvarligt för samhället eftersom det hämmar hela företagsklimatet.

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar problemen med osund konkurrens och presenterar fem skarpa förslag för att förbättra konkurrenssituationen för tjänsteföretag.

Deltar gör bland andra:
Joakim Ollén, VD Kunskapsporten
Patricia Olby Kimondo, VD People Productions
Henrik Johansson, ordförande i Friskvårdsföretagen
Katarina Magnusson, Konkurrensverket
Ann-Charlotte Hammar Johnsson(m), ledamot i riksdagens Näringsutskott
Ulrica Dyrke, Almegas näringspolitiske expert med fokus på offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad 

Tid: måndag den 18 februari kl 12.00-13.00 

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm 

Välkommen!