Välkomna Innovations­företagen som nytt förbund inom Almega

Nyligen hade jag den stora glädjen att få välkomna Innovationsföretagen som ett eget förbund inom Almega. Vi är inte obekanta för varandra – tvärtom – Innovationsföretagens föregångare Svenska teknik- och designföretagen har länge varit en del av Almega, men då som en branschorganisation inom ett annat förbund.

När man nu valt att ta på sig en större kostym och bilda ett eget arbetsgivar- och branschförbund – och dessutom byter namn till Innovationsföretagen – är vi väldigt glada att de väljer att bygga sitt nya förbund hos oss inom Almega.

Almega är Sveriges ledande organisation för privata tjänsteföretag. Det är en position som förpliktigar. Vår målsättning är att Almega ska vara tjänsteföretagens självklara förstahandsval. Det i sin tur är en målsättning som ställer höga krav på vår organisation. Inte bara därför att vi inom Almegafamiljen förhandlar runt 150 kollektivavtal och därmed sannolikt är den arbetsgivarorganisation som förhandlar flest kollektivavtal av alla på arbetsmarknaden. Utan också för att det är vi som har ansvaret och medlemsföretagens förtroende att vara de som långsiktigt förbättrar tjänstesektorns förutsättningar.

I de sju förbunden inom Almega, och i de cirka 11 000 medlemsföretag vi har, finns nästan alla typer av tjänster, många av dem sådana som är helt nödvändiga för att Sverige ska fungera. Hos oss finns företag inom fastigheter och facility management, men också vård och omsorg, järnvägsunderhåll, IT, telekom och bemanningstjänster. Och en hel del däremellan. Ibland säger man ju att helheten är större än summan av de enskilda delarna – och det är verkligen sant inom Almega. Vår möjlighet att förbättra förutsättningarna för tjänstesektorn blir så mycket större när vi jobbar tillsammans.

Almega vore inte samma sak utan den bransch som det nya förbundet Innovationsföretagen representerar. Förbundets medlemsföretag representerar en viktig och avgörande del av tjänstesektorn och svenskt näringsliv. Det rör sig om kunskapsintensiva, många gånger exportinriktade och, precis som namnet antyder, innovativa företag. Och det är i branscher som denna vi ser hur nya jobb växer fram som svarar mot den förändrade ekonomin med digitalisering och nya innovationer. Lite tillspetsat kan man säga att den här branschen är en del av spjutspetsen på Sveriges konkurrenskraft – som sådan är den både välkommen och nödvändig i Almegafamiljen.

Sverige har förändrats, från att ha varit ett utpräglat industriland till att idag vara både ett industriland och ett tjänsteproducerande land. Det vittnar inte minst Sveriges BNP-siffror om – 2017 svarade den privata tjänstesektorn för 52 procent av Sveriges BNP. Bara de senaste tio åren har ca 380 000 jobb skapats i den privata tjänstesektorn. Tjänstesektorn spelar en allt större roll i samhället och vår ekonomi, och det ställer också allt höga krav på en organisation som Almega.

I tider av omvälvande förändringar där det svenska näringslivets sammansättning förändras, när det blir allt viktigare att upprätthålla och stärka svensk konkurrenskraft – då kan det vara ganska bra att ingå i en förbundsgrupp som Almega. För tillsammans – med alla delar – blir vår röst för svensk tjänstesektor starkare. Så därför: välkomna, Innovationsföretagen – hoppas ni ska fortsätta trivas tillsammans med oss!

Förbundsdirektör Magnus Höij