Patrick Joyce ny chefekonom på Almega

Patrick Joyce blir ny chefekonom på Almega. Patrick Joyce är fil. lic. i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet som expert och utredare av ekonomisk politik, skattefrågor, näringspolitik och arbetsmarknadsfrågor vid Regeringskansliet och riksdagen. Patrick kommer senast från en tjänst som forskare om kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration vid Ratio – näringslivets forskningsinstitut.

 – Jag ser mycket fram emot att arbeta för Almega. Det är främst tjänsteföretagen som driver förnyelsen av svenskt näringsliv och skapar framtidens arbeten. Den största utmaningen för tjänsteföretagen idag är att hitta tillräckligt med kunnig arbetskraft. Därför behövs politiska reformer för att stärka kompetensförsörjningen och göra arbetsmarknaden mer flexibel säger Patrick Joyce.

I rollen som chefekonom kommer Patrick att arbeta med ekonomiska analyser, bland annat ansvara för Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator, som belyser utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Det innebär att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om tjänstesektorn och dess viktiga roll för jobb och tillväxt i Sverige.

 

–  Vi är mycket glada över att ha rekryterat Patrick Joyce som ny chefekonom. Patrick har en utomordentligt gedigen kunskap och erfarenhet av forskning, politik och näringsliv. Han blir ett viktigt tillskott i Almegas arbete med att stärka vår ekonomiska analys, säger Andreas Åström, chef Påverkan och kommunikation.

Patrick tillträder den 11 februari.

Bakgrund

Patrick Joyce är Filosofie Licentiat vid Uppsala Universitet. Patrick har en bakgrund som sekreterare i Finansdepartementets långtidsutredningar, utredningschef vid riksdagens revisorer, samordnare för ekonomisk politik, skattepolitik och arbetsmarknadsfrågor vid Statsrådsberedningen samt varit expert för arbetsmarknadsfrågor, näringspolitik och skatter på Liberalernas riksdagskansli. Patrick har även skrivit forskningsrapporter om integration av flyktingar för Delegationen för Migrationsstudier (Delmi) och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) vid Finansdepartementet.