Arbetsmarknadsutredningen en viktig pusselbit för reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutredningen är ett viktigt bidrag till arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Reformen är nödvändig och Almega välkomnar därför att den överenskommelsen som slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, och som ligger till grund för regeringsbildningen, även omfattar en reformering av Arbetsförmedlingen. En samsyn i Sveriges riksdag om vikten av förändring ökar förutsättningarna för att en renodlad myndighetsroll för Arbetsförmedlingen, medan privata aktörer ansvarar för att förmedla jobb och utbilda arbetssökande, blir verklighet.

 

– Det är bra att det råder en bred samsyn om behovet av en genomgripande reform av Arbetsförmedlingen. Trots ökade resurser ser vi att myndigheten inte lyckas med sitt uppdrag, att resultaten sjunker och att arbetsgivarna fortsatt har mycket lågt förtroende för Arbetsförmedlingen. Det är hög tid att Arbetsförmedlingens uppdrag renodlas och att matchningen konkurrensutsätts så att duktiga privata aktörer kan bidra till den en bättre fungerande matchning mot arbetsmarknadens behov, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Almega presenterade sin egen utredning ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” strax innan Arbetsmarknadsutredningen presenterade sin rapport. I Almegas förslag beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken effektivt kan leverera goda resultat så både arbetslösa och arbetsgivare får rätt stöd. I rapporten beskrivs också hur ersättningsmodellen för de privata aktörerna behöver formas för att säkra att även de personer som är längst från arbetsmarknaden får det stöd de behöver.

– Vi står mitt i en rekryteringskris. Av Almegas medlemsföretag uppger 4 av 10 att det är bristen på rätt kompetens som hindrar deras tillväxt – en tydlig bromskloss på sektorn. Samtidigt ser vi hur Arbetsförmedlingens roll i att lösa kompetensbristen blir mindre i takt med att nya rekryteringsvägar tar över. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät uppger så få som 17 procent av företagen att de kommer använda Arbetsförmedlingen för att tillgodose sitt kompetensbehov de kommande tre åren, säger Anna-Karin Hatt.