Almegas nyårslöfte – att hedra andan av samförstånd från Saltsjöbads­avtalet

Det är nu 80 år sedan Saltsjöbadsavtalet slöts. Överenskommelsen har blivit symbol för den samförståndsanda som sedan dess i olika grad präglat svensk arbetsmarknad, ända in i våra dagar. Det är en tradition som är värd att bevara.

Varje jubileum ger en chans att reflektera kring vad vi uppmärksammar och vad vi egentligen firar. Jubileet av Saltsjöbadsavtalet är ett sådant tillfälle. Med överenskommelsen stakades en ny väg ut som skulle visa sig gynnsam för Sverige. Att arbetsmarknadens parter då, för 80 år sedan, kunde komma överens på ett sätt som minskade risken för konflikt var nödvändigt.

Det centrala idag är naturligtvis inte överenskommelsens exakta ordalydelse, från 1938. Vi lever i en helt annan tid idag och står inför utmaningar på arbetsmarknaden som är annorlunda jämfört med då. Det centrala är istället andan av samförstånd som avtalet lade grunden till. Förmågan att samarbeta och hitta konstruktiva lösningar är det som gör det möjligt att utveckla arbetsmarknadens funktionssätt.

Förbunden inom Almega sluter runt 150 kollektivavtal med våra fackliga motparter. Vi står därmed för en stor del av alla kollektivavtal som sluts på den svenska arbetsmarknaden. Det är genom en god förhandlingston och genuin samarbetsvilja mellan oss och våra fackliga motparter vi kan säkerställa att våra medlemsföretag får de bästa förutsättningarna.

Det är också svårt att se hur långsiktiga utvecklingsarbeten skulle ha varit möjliga utan den samarbetsvilja som råder. Almega driver just nu i en rad projekt utvecklingen av framtidens kollektivavtal tillsammans med bland andra Unionen och Akademikerna, liksom Ledarna. Syftet är att hitta sätt att modernisera och ytterligare anpassa kollektivavtalen för dagens arbetsmarknad. Det ökar kollektivavtalens attraktivitet och kan på det viset bidra till att säkra den svenska modellens legitimitet. Det är särskilt viktigt i en tid då det inte längre är självklart för företagen att teckna kollektivavtal eller för medarbetarna att vara medlem i en fackförening.

Ytterligare en viktig anledning att reflektera över följderna av Saltsjöbadsavtalet är de diskussioner som nu pågår inom ramen för EU. Det är planer på att lagstifta om sociala krav på EU-nivå, det som kallas EUs sociala pelare, och därmed frångå den princip som tidigare varit rådande. Även om initiativet kan låta vällovligt blir effekten att beslut som parterna på svensk arbetsmarknad tidigare förfogat över flyttas till EU-nivå. Istället för att sluta överenskommelser i Sverige som anpassas efter varje bransch och mellan de parter som berörs kommer man stifta lagar som gäller över hela EU. Alla som levt i en familj ser värdet av att man i familjen gör en hel del saker gemensamt – man semestrar och äter måltider ihop. Men även i den mest sammansvetsade familj behöver familjemedlemmarna köpa klädesplagg efter sina egna behov. Det säger sig självt att en ytterrock som är tänkt att passa alla i familjen blir för stor för några och för trång för andra.

Saltsjöbadsavtalet visade att arbetsmarknadens parter kan samverka och hitta lösningar som för svensk arbetsmarknad framåt. Det är en tradition som är värd att bevara.

Därför är Almegas nyårslöfte till er alla att fortsätta bidra till utvecklingen av våra svenska kollektivavtal, att fortsätta bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen inom tjänstesektorn och att fortsätta hedra andan av samförstånd från Saltsjöbadsavtalet.

Med detta önskar jag er alla en god fortsättning på det nya året och ett riktigt bra 2019!