Nya lagar 2019 – håll koll på det här

I januari 2019 träder nya lagar i kraft som kan vara av intresse i arbetslivet. Här är några som kan vara viktiga att hålla koll på.

Karensdagsavdrag

Fr o m den 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Ändringarna innebär att karens inte längre räknas per dag utan på en period, som är 20 procent av en normal arbetsvecka. Syftet med ändringen är att få till stånd en mer rättvis självrisk och att alla grupper på arbetsmarknaden ska behandlas lika i samband med sjukfrånvaro.

Vård av sjukt barn, enklare efter årsskiftet

Den 1 januari 2019 träder en lagändring i kraft som avskaffar anmälningsplikten vid vård av barn, det blir enklare att vabba. Nu behöver föräldrar först anmäla vab den första dagen, och ansöka om ersättning i efterhand. Efter årsskiftet behöver endast en ansökan i efterhand göras för att ersättning ska betalas ut.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 1 januari 2019 införs arbetsgivardeklaration på individnivå. Det innebär att arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar (t ex lön, sjuklön, förmåner) för varje anställd, samt vilken skatt som dragits varje månad. Mer information finns på skatteverket.se/individniva

Prisbasbelopp för 2019

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2019 är 46 500 kronor.

Vill du som arbetsgivare hålla dig informerad?

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för
medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om aktuella arbetsgivarfrågor samt relevant information rörande ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.

Inte medlem? Här kan du läsa mer om medlemskap i något av Almegas förbund.