Inbjudan till EU-seminarium

Snart är det dags för EU-val och vi vill sätta fokus på tjänsternas Europa. Trots att tjänstesektorn står för 90 procent av de nya jobben och två tredjedelar av EU:s ekonomi är insikten om tjänsteföretagens förutsättningar låg, såväl inom EU som i Sverige.

Vad krävs för att svenska tjänsteföretag ska lyckas på Europas inre marknad? Vad kan vi göra för att riva onödiga hinder? Den fria rörligheten begränsas öppet och dolt samtidigt som kompetensbristen ökar. Digitaliseringen skapar nya tjänster och arbetssätt men hindras av en föråldrad reglering.

Välkommen till ett seminarium där EU-kommissionen, Almega, representanter från tjänsteföretag och svenska EU-politiker diskuterar förutsättningarna för en konkurrenskraftig tjänstesektor. 

Deltagare:
Annika Korzinek, stf chef för EU-kommissionen i Sverige
Anna-Karin Hatt, vd Almega
Anna-Lena Bohm, vd Uniguide
Petronella Warg, kommunikationschef Min Doktor
Jörgen Warborn (m)
Emma Wiesner (c)
Cemille Üstün, näringspolitisk expert, Almega
Moderator: Willy Silberstein 

Tid: tisdag den 11 december kl 12.00-13.00 med enklare lunch från 11.30.
Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm 

Välkomna!