HR-funktionens betydelse kommer att växa

För en tid sedan talade jag på årets upplaga av HR-dagarna, som arrangerar av Sveriges HR föreningen. För mig som representerar Almega var det en värdefull möjlighet, inte minst eftersom vi i vår rådgivning till våra medlemsföretag varje dag ger råd till och samarbetar med de som arbetar i medlemsföretagens HR-funktion. Bara i vår telefonjour tar vi varje år emot ungefär 18 000 ärenden. Till det ska läggas alla lokala och centrala förhandlingar. Det är därför vi vet och har stor respekt för det viktiga arbete medarbetarna på våra medlemsföretags HR-funktioner gör.

Foto: Jonas Borg

 

Jag tror att HR-funktionen kommer att bli ännu viktigare i framtiden. I takt med att arbetslivet förändras, med nya beteenden och livsmönster, när ohälsan ökar och kompetensbristen tilltar ökar behovet av att ha ett bra HR-arbete. Men ett bra HR-arbete behövs också för att lösa viktiga utmaningar på den svenska arbetsmarknaden.

Faktum är att den svenska arbetsmarknaden är speciell på flera sätt. Dels har vi tilltagande matchningsproblem, vilket att gör att vi har arbetslöshet och brist på medarbetare med rätt kompetens, samtidigt. Men vi har också en delad arbetsmarknad där skillnaden mellan utrikes föddas och inrikes föddas arbetslöshet är oerhört stor. Samtidigt har Sverige en förhållandevis låg andel jobb med låga inträdeskrav jämfört med de flesta andra länder i Europa.

Sammantaget är det en utmanande bild som kräver genomtänkta lösningar.

De senaste åren har företagens investeringar i kompetenshöjande personalutbildningar sjunkit påtagligt. Det är en utveckling helt i fel riktning. Just därför behöver vi göra det mindre kostsamt för företag att investera i sina medarbetare och därmed utveckla den kompetens organisationerna behöver för framtiden. Därför har vi från Almegas sida föreslagit att regeringen borde införa ett kompetensavdrag som gör det möjligt för företagen att dra av delar av kostnaden för medarbetarnas kompetensutveckling.

Samtidigt behövs fler jobb med låga inträdeskrav i Sverige. En lågt hängande frukt är att utöka en lyckad reform som RUT, som hittills skapat hela 30 000 nya jobb, till fler hushållsnära tjänster – i ett Hem-avdrag. Ett Hem-avdrag skulle göra det möjligt för ännu fler att ta steget in på arbetsmarknaden, genom att sänka trösklarna för personer som saknar längre utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. Att skapa förutsättningar för fler jobb som det är lätt att få är viktigt för att arbetsmarknaden inte ska klyvas ännu mer mellan de som bott länge i Sverige och de som nyss anlänt.

Till det kommer behovet av att reformera Arbetsförmedlingen och få till en fungerande matchning. Arbetsförmedlingens uppdrag måste delas upp så att myndighetsutövningen särskiljs från matchningsuppdraget, och mer av matchningsuppdraget överlåts på privata matchningsföretag. Det öppnar upp för mer specialisering och ökad effektivitet i matchningen.

I samband med HR-dagarna gästade jag också Prolead-podden. Vi samtalade om framtidens arbetsmarknad och hur robotisering, AI och digitalisering kan komma att förändra den. Vill du kan du lyssna på det avsnittet här.