Höga arbetskraftskostnader hotar tjänste­företagens tillväxt

Återigen visar Almegas Tjänsteindikator att efterfrågan på kunskapsintensiva företags tjänster fortfarande ligger på toppnivåer. Trots det är utvecklingen oroande. I rapporten konstateras också att Sverige är ett av de dyraste länderna att anställa i, något som i slutändan riskerar att snabba på den redan pågående trenden att företag flyttar ut avancerade tjänstejobb och produktion till utlandet.

Arbetskraftskostnaderna* inom den privata tjänstesektorn i Sverige är ca 1,3 gånger högre än i t ex Tyskland och Finland, drygt 60 procent högre än i Storbritannien och 54 procent högre än genomsnittet i EU. Rapporten visar även att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare inom svensk tjänstesektor än i flera jämförbara västeuropeiska länder.

–       Det största hindret för fortsatt tillväxt inom tjänstesektorn är bristen på kompetens. Eftersom den internationella konkurrensen håller nere priserna samtidigt som arbetskraftskostnaderna i Sverige redan idag är höga, kan inte svenska tjänsteföretagen höja lönerna. Det leder till att företagen får svårt att i Sverige attrahera den kompetens som behövs och tvingas därför förlägga delar av den mer avancerade tjänsteproduktionen i andra länder där kostnaderna är lägre, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Näringspolitiken måste i betydligt högre grad än i dag utformas utifrån de kunskapsintensiva tjänsteföretagens verksamhet och förutsättningar. Genom att skapa goda villkor för dessa företag att utvecklas kommer hela näringslivet att gynnas. En viktig del att se över är till exempel skatt på arbete. Dagens system är skapat för en tid där lönerna bara var en liten del av kostnadskakan. I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt inom tjänstesektorn. 

–      Nu krävs att nästa regering prioriterar kraftfulla reformer för att säkra att de kvalificerade jobben blir kvar i Sverige. Därför behöver Arbetsförmedlingen reformeras, därför behövs fler utbildningsplatser på de högskoleutbildningar där det råder brist på arbetskraft, och en moderniserad arbetsrätt. Dessutom måste politiken ta itu med att Sveriges arbetskraftskostnader är bland de högsta i Europa. Skatten på arbete behöver sänkas, genom sänkta marginalskatter och sänkta arbetsgivaravgifter. Det är nämligen så vi behåller de kvalificerade jobben i Sverige, säger Anna-Karin Hatt. 

*Arbetskraftskostnaderna utgörs av lön + sociala avgifter

Faktaruta: 

–       Arbetskraftskostnaderna inom den privata tjänstesektorn i Sverige är 392 kr per timme. 

–       Det är ca 1,3 gånger högre än i t ex Tyskland och Finland, drygt 60 procent högre än i Storbritannien och 54 procent högre än genomsnittet i EU.

–       För informations- och kommunikationstjänster ligger arbetskraftskostnaden på ännu högre nivåer, 509 kronor i timmen. Bara Belgien och Norge har en högre timkostnad än Sverige. 

–       Rapporten visar även att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare inom svensk tjänstesektor än i flera jämförbara västeuropeiska länder. 

Källa: Eurostats Labor Cost Index (LCI) avseende 2017.