Almega kommenterar budgetomröstningen i riksdagen

Almega, som är en arbetsgivarorganisation som representerar 11.000 medlemsföretag inom tjänstesektorn, kommenterar dagens budgetomröstning i Riksdagen.

 

– Det är mycket positivt att satsningar på Rut-avdraget återfinns i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Reformen från 2007 har gett över 30 000 nya jobbtillfällen. Att rut-branschen är särskilt väl lämpad att ta hand om personer med svag koppling till arbetsmarknaden vet vi sedan länge. Hela 75 procent av de som får ett jobb i branschen var tidigare arbetslösa, och när medarbetare slutar går 43 procent till ett nytt jobb i en ny bransch och 24 procent till studier, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

Rut-avdraget är ett effektivt sätt att slussa in människor på arbetsmarknaden, det visade en undersökning från Demoskop tidigare i år. Därför är det mycket positivt att Moderaterna och Kristdemokraterna i sin budget fullföljer det Alliansgemensamma löftet att vidga rut-avdraget för att skapa fler jobb med lägre språk- och utbildningströsklar. Löftet innebär en tredubbling av avdraget jämfört med idag och vi välkomnar också förslaget om en utredning hur RUT-tjänsterna kan utvecklas i framtiden.

Att sysselsättningen i rut-branschen påverkas positivt med en expansiv rut-politik framgick när den rödgröna regeringen och Alliansen i samband med migrationsöverenskommelsen adderade nya tjänster i rut-avdraget.

– Trots att man lade in it- och flytt-tjänster var det framförallt de traditionella rut-tjänsterna som växte och innebar att sysselsättningsökningen nådde rekordnivåer. Det positiva signalvärdet om att rut-avdraget bidrar till bättre integration fick sannolikt konsumenter att göra mer rut-avdrag. Detta är instegsjobb i ordets rätta bemärkelse, avslutar Andreas Åström.