Ser fram emot samtal om LAS med facken och nästa regering

Näringslivet och arbetslivet förändras ständigt. Just nu ökar förändringstakten bl.a. på grund av digitalisering, robotisering och globalisering. Vilket i sin tur ökar behovet av en modernisering av arbetsrätten – annars riskerar arbetsmarknaden fungera allt sämre med negativa effekter för hela Sverige.

Härom söndagen deltog jag i SVT Agenda för att diskutera LAS, Lagen om anställningsskydd, med fackförbundet Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin. Bakgrunden var den öppning Stefan Löfven (S) lämnat om att förändra den svenska arbetsrätten, kopplat till de nu pågående regeringsförhandlingarna. Jag välkomnar en utveckling som leder till att fler parter är beredda att föra seriösa och konstruktiva samtal om hur vi kan förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Om den typen av frågor istället tillåts bli laddade symbolfrågor kommer den nödvändiga förändringen och moderniseringen försenas och försvåras.

Almegas och tjänstesektorns bevekelsegrunder för att modernisera LAS är flera. En mycket viktig anledning är att ett företag med dagens LAS inte kan vara säkra på att de kan behålla nödvändig kompetens när verksamheten tvingas dra ned. Istället kan företaget tvingas göra sig av med medarbetare vars kompetens verksamheten verkligen behöver i en ny, tuffare konkurrens. Det leder tyvärr till att företag drar sig för att anställa.

Samtidigt ser vi hur dagens LAS leder till inlåsningar på arbetsmarknaden. Den verkligheten är reell och kan leda till att medarbetare stannar kvar för länge på arbetsplatser de själva skulle må bra av att lämna, eftersom så mycket av den formella anställningstryggheten idag är knuten till medarbetarens anställningstid. Inlåsning är inte bara problematiskt för den enskilde utan leder också till en sämre fungerande arbetsmarknad. Svensk arbetsmarknad behöver mer rörlighet inte mindre. I en tid när ett av de främsta problemen för tjänstesektorn är bristen på rätt kompetens är det mycket problematiskt att arbetsmarknaden låser in medarbetare i anställningar  när det som verkligen skulle behövas är ökad rörlighet.

Ytterligare ett problem med dagens LAS är att den riskerar ge en falsk känsla av trygghet. Som dagens LAS är konstruerad kan den invagga medarbetaren i en känsla av trygghet på arbetsmarknaden som inte stämmer med verkligheten. Den enda verkliga och långsiktiga tryggheten på arbetsmarknaden är att man som medarbetare har och kan få den kompetens som behövs, hos den arbetsgivare eller uppdragsgivare man redan har, eller hos någon annan. En LAS som fortsatt starkt fokuserar på anställningstid ger inte verklig trygghet.

När arbetslivet förändras måste lagstiftningen följa med. Jag ser fram emot att kunna sitta ned och samtala med facken och med nästa regering för att se om vi kan hitta en trepartsöverenskommelse för ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, ökade investeringar i medarbetarnas kompetens och bättre kompetensförsörjning.