Religion i arbetslivet

Har anställda rätt att ta ledigt vid religiösa högtider?
Och har en medarbetare rätt att anpassa arbetet efter sin religion?
Här hittar du frågor och svar om religion i arbetslivet.

Har en anställd rätt att ta ledigt vid religiösa högtider?

Nej, någon ovillkorlig rätt till ledighet vid religiösa högtider finns inte. Det är du som arbetsgivare som avgör när semester ska förläggas och om tjänstledighet ska beviljas.
Som arbetsgivare måste du kunna fatta beslut om ledighet ska beviljas i en viss situation – med hänsyn till en bedömning av vad som krävs för att ditt företag ska fungera. Sedan finns det naturligtvis inget som hindrar att du beviljar ledighet för en anställd. Möjligheten att vara ledig vid religiösa högtider kan exempelvis tas upp inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen.
Det finns också kollektivavtal där de här frågorna berörts. Nedan hittar du ett exempel hämtat från avtalet Almega Tjänsteförbunden Svenska Teknik&Designföretagen och Unionen/Sveriges Ingenjörer/Sveriges Arkitekter.

_____________________

Ledighet på helgdagar och de ovan angivna helgdagsaftnarna kan efter överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare bytas ut mot ledighet på annan dag som annars skulle ha varit arbetsdag. Det totala antalet arbetsdagar och arbetsfria dagar under kalenderåret ska inte påverkas genom dessa byten.

________________

Har en medarbetare rätt att anpassa arbetet efter sin religion?

Det finns många exempel där domstolar prövat religiöst betingade ageranden som leder till hinder eller svårigheter i jobbet, eller för företaget.

I situationer där det är klarlagt att ett religiöst motiverat agerande medför svårigheter för arbetet eller verksamheten har domstolarna ofta funnit att arbetstagarens eller arbetssökandens intresse får vika. Också Europadomstolen har – med beaktande av de särskilda förhållandena i fallen – ansett att arbetsgivare kan kräva att arbetstagare ska registrera samkönade äktenskap, ge familjerådgivning till samkönade par och att en sjuksköterska till undvikande av skador inte skulle bära ett löst hängande kors.

På motsvarande sätt har Arbetsdomstolen gått på linjen att arbetsgivare faktiskt kan kräva att en barnmorska ska medverka vid aborter och att en tandläkare av hygienskäl ska arbeta med bara armar. Ett annat fall gällde ett Jehovas vittne som arbetade som aktiverare vid ett äldreboende. Med hänvisning till sin religiösa övertygelse ville hon dock inte utföra alla arbetsuppgifter. Arbetsgivaren omplacerade henne då till annat arbete. Arbetsdomstolen ansåg att omplaceringen var rimligt och alltså inte diskriminerande.

Vill du veta mer? I Arbetsgivarguiden kan du som medlem läsa mer om vad som gäller i semesterlagen.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.