Nytt styre i Göteborg måste förändra stadens förhållningssätt till konkurrens

Göteborg har enorma möjligheter med ett fantastiskt geografiskt läge, starkt näringsliv och internationellt välrenommerade lärosäten. Men staden har också en utmaning i sitt förhållningssätt till konkurrens, som inverkar negativt på stadens näringsliv och invånare – det här skriver jag om idag i GT tillsammans med bland andra Almegas ordförande Marcus Kristiansson.

Almegas medlemsföretag upplever ofta Göteborgs Stad som mot- snarare än medspelare inte minst när det gäller medborgarnas valfrihet. Detta är ett problem eftersom tjänstesektorn är en sektor som växer och som anställer – en utveckling som hämmas om den inte ges rätt förutsättningar.

Bild från GT Debatt 28/11

Göteborgs nya styre måste nu snabbt ta tag i två huvudområden:

  • Göteborg måste sluta bedriva osund konkurrens genom sina kommunala bolag.

I november 2017 räknade Svenskt Näringsliv till att kommunen hade cirka 90 interna och externa bolag där man själv var hel- eller delägare. Det placerar Göteborg i en inte särskilt smickrande topposition i landet.

För de privata tjänsteföretagen är den osunda konkurrensen kännbar. Vid flera tillfällen har det dessutom avslöjats att kommunala bolag bryter mot lagen om offentlig upphandling, vilket ytterligare snedvrider konkurrensen. Ett problem Göteborg delar med fler kommuner.

Det behövs en rejäl genomgång av alla kommunala bolag. Några exempel på bolag som skulle kunna säljas är Renova Miljö AB, Göteborgs Spårvägar Buss, Göteborgs Spårvägar Trafikantservice, Gotevent och Störningsjouren.

  • Göteborg måste utforma valfrihetssystemet så att det lockar etableringar av välfärdsföretag.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) ger medborgarna möjligheten att välja och välja bort utförare. I LOV finns regler som ska värna denna valfrihet i fråga om omsorg, vård och arbetsmarknadstjänster.

Det måste finnas rimliga villkor och en långsiktig politisk stabilitet i ett valfrihetssystem för att företag ska vilja och våga etablera sig i kommunen och kunna leverera med bästa kvalitet. Så är det inte i dag.

Därför har många företag valt att inte medverka i Göteborgs kommuns valfrihetssystem eftersom ersättningsvillkoren inte motsvarar åtagandet, kraven är alltför långtgående och det saknas stabilitet och långsiktighet i systemet. Främst är detta ett problem för göteborgarna som får färre alternativ att välja mellan.

Göteborgs och alla Sveriges tjänsteföretag kan och vill bidra genom att skapa ännu fler jobb både i kommunen och i hela regionen. Men ska det kunna ske krävs en sund marknad, fri konkurrens och politiker som fokuserar på rätt saker. Vi hoppas att det nya styret i Göteborg tar sig an en rejäl reformagenda och ger staden de bästa förutsättningarna att fullfölja sin potential.