Nya karensregler – så räknas en karensdag ut

Den 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen.
De nya karensreglerna innebär bland annat att karens inte längre räknas per dag.

Vad innebär nya karensregler?

Ändringarna innebär att karens inte längre räknas per dag utan på en period som är 20 procent av en normal arbetsvecka. Syftet är att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro.

Dagens regelverk innebär exempelvis att en medarbetare som normalt arbetar till 17:00 och som sjukanmäler sig klockan 16:30 får sjuklön nästkommande dag. Med det nya regelverket skulle medarbetarens karensperiod istället sträcka sig till 16:30 dagen därpå, under förutsättning att medarbetaren arbetar 40 timmar per vecka. Tanken är alltså att de nya reglerna ska leda till att karensen blir densamma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Läs också: Läkarintyg vid vab – här hittar du frågor och svar

Vad händer om en anställd återinsjuknar inom fem kalenderdagar?

Att den anställde blir sjuk igen (återinsjuknar) inom fem kalenderdagar från att den förra sjukperioden avslutades innebär att sjuklöneperioden fortsätter. Regeln finns redan idag men den får med det ändrade karensavdraget en ny innebörd. Om fullt karensavdrag inte gjorts vid första sjukperioden ska ytterligare karensavdrag göras i den fortsatta sjukperioden.

Vabruari – när har man rätt att vara hemma med sjukt barn?

Låter det krångligt?

Se i Arbetsgivarguiden flera exempel på hur reglerna ska tillämpas.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.