Lärorikt besök på Transdev under Almegas ”Members week”

Transdev är ett av Almegas större medlemsföretag med cirka 4500 medarbetare. Men trots dess storlek är företagsnamnet inte något som är särskilt välkänt bland allmänheten. Istället är deras olika varumärken – Flygbussarna, Öresundstågen och Snälltågen – mer bekanta.

För några veckor sedan genomförde Almega årets ”Members week”. Tanken med veckan är att alla våra medarbetare – oavsett om man arbetar som rådgivare, med ekonomi, som assistent eller med ledning – ska besöka minst ett av våra medlemsföretag för att lära mer om deras verksamhet och deras utmaningar. Och syftet är just detta, att bli ännu bättre på att förstå de möjligheter och utmaningar våra medlemsföretag möter i sin vardag.

Själv valde jag att besöka medlemsföretaget Transdev i Bromma. Det som är spännande med Transdev är deras förmåga att förnya sig och utvecklas efter 75 år i branschen. Idag beskriver sig Transdev inte längre som ett bussbolag utan som ett mobilitetsföretag, vilket säger något viktigt om både företagets självbild och deras förståelse för den moderna kundens behov. Kunden vill ta sig från punkt A till punkt B på ett smidigt sätt, och Transdev erbjuder den tjänsten med buss, tåg, spårvagn och båt, eller en kombination av dessa olika färdsätt.

Som ett företag i den del av tjänstesektorn där transporter står i centrum blir förstås frågor som rör verksamhetens miljöpåverkan centrala. Och det är alltid lika inspirerande att höra hur klokt miljöarbete också ofta är affärsmässigt positivt.

En av de åtgärder Transdev genomfört är att utbilda sina bussförare i klimatsmart körning, dvs att köra mer bränslesnålt med bland annat mjukare inbromsningar och accelerationer. Tack vare det har företaget lyckats minska sin bränsleförbrukning med mellan 15-20 procent. Först och främst är det förstås en stor miljövinst, men det är också en stor kostnadsbesparing i verksamheten. En förändring som man lyckades med därför att alla bussförarna fick chansen att förstå hur viktigt det var samtidigt som man kopplade deras körning till ett incitamentsprogram. Och även om det inte var grundtanken med förändringen ledde den också till att man minskade antalet fallolyckor under körning som ett resultat av den mjukare och mer miljövänliga körningen.

Det är slående hur ofta ett genomtänkt och smart arbetssätt både kan vara ekonomiskt lönsamt och ge en rad andra positiva effekter – i det här fallet för miljön. Kan vi skapa den här typen av synergier, i det stora och i det lilla, så är det otroligt positivt. Och en viktig nyckel är då att ge företagsamma människor och entreprenörer rätt förutsättningar att skapa tillväxt i sina verksamheter.

Stort tack Transdev för ett lärorikt besök!