Inbjudan: Seminarium om produktiviteten i tjänstesektorn

Det senaste decenniet har produktiviteten i svensk ekonomi utvecklats långsamt. Samtidigt står välfärden inför en kostnadschock till följd av en åldrande befolkning och integrationsutmaningar.

För att belysa detta ordnar Almega ett seminarium med rapportpresentation. Rapporten belyser hur produktiviteten utvecklats i tjänstesektorn sedan finanskrisen och innehåller även nya beräkningar om hur mycket produktivitetsminskningen kostar i framtiden om inget görs för att öka den.

I panelsamtalet ingår bland andra:
Elisabeth Svantesson, ordförande finansutskottet (m)
Fredrik Olovsson, vice ordförande finansutskottet (s)
Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson och ledamot finansutskottet (c)
Anders Sundin, business manager innovation lab Semcon
Henrik Jordahl, docent Institutet för näringslivsforskning
Anna-Karin Hatt, vd Almega
Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom Almega

ANMÄL DIG HÄR

Tid: måndag den 12 november kl 12.00-13.00 med enklare lunch från 11.30.

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Välkomna!