Fortsatt alltför få i aktiva insatser visar Arbetsförmedlingens nya prognos

Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos för 2018 och 2019, som presenterades under måndagen, visar att övergångsregeringens budgetförslag på arbetsmarknadsområdet kommer att slå hårt mot de privata arbetsförmedlingstjänsterna. En ny regering måste dra i handbromsen för extratjänsterna och prioritera de aktiva insatserna hos privata leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. Det menar Almega i en kommentar.

I den nya prognosen förutspås att Arbetsförmedlingen kommer att handla upp privata arbetsförmedlingstjänster för 3,7 miljarder 2019. Det innebär en fortsatt minskning av de aktiva arbetsmarknadsinsatserna som redan i år ligger på rekordlåga nivåer. För ett par år sedan handlade Arbetsförmedlingen upp privata arbetsförmedlingstjänster för över 5 miljarder kronor. 

– Arbetsförmedlingen måste snarast få i uppdrag att öka volymerna i aktiva insatser. Det är dags att skifta fokus till aktiva arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb istället för att satsa på extratjänster med klent resultat, säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega.

De aktiva arbetsmarknadsinsatserna matchning och utbildning hos privata leverantörer har goda resultat och många arbetssökande får arbete efter avslutad insats. Trots detta har regeringen och Arbetsförmedlingen mer än halverat deltagarantalet i aktiva arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsutbildning under 2018. Arbetsförmedlingen har istället prioriterat de 100-procentigt statligt subventionerade extratjänsterna och moderna beredskapsjobb som ökar i antalet till uppemot 23 000 personer. I Arbetsförmedlingens nya prognos ligger extratjänsterna och de moderna beredskapsjobben kvar på samma höga nivå de kommande åren.

– Syftet med arbetsmarknadspolitiken är att bryta utanförskap och få fler att ta steget in på den reguljära arbetsmarknaden. Därför måste aktiva matchnings- och utbildningsinsatser hos privata aktörer med bra och hållbara resultat prioriteras. Det är dags att sätta stopp för nya extratjänster och på sikt avveckla satsningen helt och hållet, säger Andreas Åström.

I den nya prognosen justerar Arbetsförmedlingen visserligen upp deltagarantalet för stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildning samt flera andra privata arbetsförmedlingstjänster. Prognosen för deltagarantalet i stöd och matchning ökar från 13 000 till cirka 15 000 deltagare per månad under 2019. Även deltagarantalet i arbetsmarknadsutbildningar ökar med något 1000-tal deltagare per månad. Men volymökningen är alldeles för liten. Arbetsmarknadsutbildningar är Arbetsförmedlingens mest effektiva insats. Cirka 40 procent av deltagarna i en utbildning får arbete efter avslutad utbildning. För tjänsten stöd och matchning är resultatet minst 30 procent.

– För bara ett år sedan fick minst 25 000 arbetssökande stöd och matchning och 10 000 deltog i en arbetsmarknadsutbildning. Även övriga arbetsmarknadsinsatser hade många flera deltagare än idag. Deltagarantalet i de aktiva arbetsmarknadsinsatserna måste tillbaka till de nivåerna igen, avslutar Andreas Åström.