Årets strulklapp – Arbetsförmedlingen

Årets strulklapp 2018 är enligt Almega Arbetsförmedlingen och dess uppdragsgivare regeringen.

Almegas motivering lyder: ”Sällan har en myndighet så oförblommerat trixat med statistiken för att uppfylla sin uppdragsgivares önskan att göra det allt svårare för privata aktörer. Arbetsförmedlingens agerande det senaste året fångar tidsandan att kortsiktiga positiva siffror är bättre än långsiktiga resultat som gynnar både individ och samhälle.”

De tydligaste exemplen på Arbetsförmedlingen och regeringens felaktiga prioriteringar är omdirigeringen från utbildningsinsatser och stöd- och matchningstjänster med bra resultat, till så kallade extratjänster med mycket sämre utfall.

Bara 2,3 procent av dem som avslutat en extratjänst har fått ett osubventionerat arbete, jämfört med dem som får stöd och matchning via en privatleverantör, där siffran är 16 procent. Leverantörer över hela landet måste nu dra ned, varsla medarbetare och stänga igen. Trots att efterfrågan och resultat är goda.

Inom de mest efterfrågade kompetenserna får fler än 9 av 10 jobb inom tre månader efter arbetsmarknadsutbildning. Men nu sker stora nedskärningar. Under de senaste fem åren har antalet platser halverats, från 13 900 i slutet av 2013 till 6 400 i september 2018. Arbetsförmedlingen bedömer dessutom att ytterligare en tredjedel av anslaget ska kapas.

Almega hoppas nu att 2019 års julklapp blir en rejält förändrad arbetsmarknadspolitik där Arbetsförmedlingen sköter myndighetsutövningen och de privata aktörerna får göra det de är bäst på – att hjälpa arbetslösa till riktiga jobb. En arbetsmarknadspolitik inriktad på matchning och utbildning med verkliga jobb som mål, inte tillfällig sysselsättning.