Vanliga frågor om medlemskapet och medlems­avgiften

Oktober och april är i vanliga fall månaderna som Almega skickar ut fakturor för medlemsavgiften till alla medlemsföretag. I år har dock fakturan för april utgått och istället skickats ut under juni månad.
Här hittar du vanliga frågor och svar som rör ditt företags serviceavgift och medlemsavgift.

Vad ingår egentligen i medlemsavgiften?

Almega erbjuder medlemskap i åtta förbund. Ett medlemskap i något av Almegas förbund innehåller bland annat:

  • Möjlighet att teckna branschanpassade kollektivavtal.
  • Rådgivning och hjälp vid förhandling av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt.
  • Stöd dygnet runt av vår kunskapsbank på webben – Arbetsgivarguiden.
  • Ett brett kursutbud genom Almega Utbildar.

Behöver jag vara medlem i Svenskt Näringsliv?

Ja, ett medlemskap i Almegas förbund innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Läs mer på Svenskt Närings webbplats.

Vilken period gäller fakturan?

Din medlemsavgift faktureras vid två tillfällen under året I april och i oktober. De avser perioderna 1 januari – 30 juni respektive 1 juli – 31 december. Medlemsavgiften baseras på föregående års lönesumma.

Medlemsavgiften vid nytecknat medlemskap faktureras första gången några veckor efter inträdesdatum. Därefter faktureras medlemsavgiften två gånger per år i början av april och oktober.

Om någon fakturauppgift är felaktig

Originalfakturan har du möjlighet att ladda ned via de inloggningsuppgifter som står på din fakturapåminnelse. Om du upptäcker att någon fakturauppgift (till exempel: adress, referens eller bolagsnamn) är felaktig kan du mejla in rätt uppgifter till medlem@almega.se, så uppdaterar vi detta i medlemsregistret.

Varifrån kommer löneuppgifterna?

I januari varje år samlar Svenskt Näringsliv in medlemsuppgifter där företagen rapporterar in antal anställda och utbetald lönesumma för föregående år. Det är medlemsuppgiften som ligger till grund för fakturering av medlemsavgiften i april och oktober.

Vad är skillnaden på medlemsavgift och serviceavgift?

Medlemsfakturan består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Båda avgifterna utgår från medlemskap i förbundet men vissa tjänster utförs i förbundet och vissa i Almega AB.

Medlemsavgiften är den avgift man betalar för medlemskap i en förening. Avgiften är ej momsbelagd eller avdragsgill.

Serviceavgiften är den avgift man betalar för att få del av Almegas service. Avgiften är momsbelagd och avdragsgill.

Läs mer om medlemskapet i Arbetsgivarguiden