Vanliga frågor om medlemskap och medlemsavgift

Oktober och april är månaderna som Almega skickar ut fakturor för medlemsavgiften till alla medlemsföretag.
Här hittar du vanliga frågor och svar som rör ditt företags serviceavgift och medlemsavgift.

Vad ingår egentligen i medlemsavgiften?

Almega erbjuder medlemskap i sex förbund uppdelade på branscher. Ett medlemskap i Almega innehåller bland annat:

  • Möjlighet att teckna branschanpassade kollektivavtal.
  • Rådgivning och hjälp vid förhandling av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt.
  • Stöd dygnet runt av vår kunskapsbank på webben – Arbetsgivarguiden.
  • Ett brett kursutbud genom Almega Utbildar.

Behöver jag vara medlem i Svenskt Näringsliv?

Ja, ett medlemskap i Almegas förbund innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Det kan du läsa mer om här.

Vilken period gäller fakturan?

Din medlemsavgift faktureras vid två tillfällen under året I april och i oktober. De avser perioderna 1 januari – 30 juni respektive 1 juli – 31 december. Medlemsavgiften baseras på föregående års lönesumma.

Varifrån kommer löneuppgifterna?

I januari varje år samlar Svenskt Näringsliv in medlemsuppgifter där företagen rapporterar in antal anställda och utbetald lönesumma för föregående år. Det är medlemsuppgiften som ligger till grund för fakturering av medlemsavgiften i april och oktober.

Vad är skillnaden på medlemsavgift och serviceavgift?

Det är av skattetekniska skäl som fakturan är uppdelad på en medlemsavgift och en serviceavgift. Båda avgifterna utgår från medlemskap i förbundet men vissa tjänster utförs i förbundet och vissa i Almega AB.

Medlemsavgiften ger dig medlemskap i en förening (Almega) och är inte momsbelagd eller avdragsgill, medan serviceavgiften ger dig tillgång till all Almegas service (arbetsgivarjouren, förhandlingshjälp, webb, kommunikation och påverkan m.m.). Den är momsbelagd och avdragsgill.