Vanliga frågor om medlemskap och medlemsavgift

Oktober och april är månaderna som Almega skickar ut fakturor för medlemsavgiften till alla medlemsföretag.
Här hittar du vanliga frågor och svar som rör ditt företags serviceavgift och medlemsavgift.

Vad ingår egentligen i medlemsavgiften?

Almega erbjuder medlemskap i sex förbund uppdelade på branscher. Ett medlemskap i Almega innehåller bland annat:

  • Möjlighet att teckna branschanpassade kollektivavtal.
  • Rådgivning och hjälp vid förhandling av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt.
  • Stöd dygnet runt av vår kunskapsbank på webben – Arbetsgivarguiden.
  • Ett brett kursutbud genom Almega Utbildar.

Behöver jag vara medlem i Svenskt Näringsliv?

Ja, ett medlemskap i Almegas förbund innebär också ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Det kan du läsa mer om här.

Vilken period gäller fakturan?

Din medlemsavgift faktureras vid två tillfällen under året I april och i oktober. De avser perioderna 1 januari – 30 juni respektive 1 juli – 31 december. Medlemsavgiften baseras på föregående års lönesumma.

Medlemsavgiften vid nytecknat medlemskap faktureras första gången några veckor efter inträdesdatum. Därefter faktureras medlemsavgiften två gånger per år i början av april och oktober.

Varifrån kommer löneuppgifterna?

I januari varje år samlar Svenskt Näringsliv in medlemsuppgifter där företagen rapporterar in antal anställda och utbetald lönesumma för föregående år. Det är medlemsuppgiften som ligger till grund för fakturering av medlemsavgiften i april och oktober.

Vad är skillnaden på medlemsavgift och serviceavgift?

Medlemsfakturan består av en medlemsavgift och en serviceavgift. Båda avgifterna utgår från medlemskap i förbundet men vissa tjänster utförs i förbundet och vissa i Almega AB.

Medlemsavgiften är den avgift man betalar för medlemskap i en förening. Avgiften är ej momsbelagd eller avdragsgill.

Serviceavgiften är den avgift man betalar för att få del av Almegas service. Avgiften är momsbelagd och avdragsgill.