Almega satsar på snabbhantering av arbetstillstånd

Samtidigt som företagen i tjänstesektorn skriker efter medarbetare finns det många nya svenskar som har kompetensen och vill jobba, men som ännu inte fått arbetstillstånd. Almega har därför ansökt hos Migrationsverket för att erbjuda medlemsföretagen snabbhantering av arbetstillstånd.

Genom ett förenklat ansökningsförfarande kommer medlemsföretagen i Almegaförbunden att kunna få arbetstillstånd för personer utanför EU-länder, enkelt och mycket snabbare än direkt hos Migrationsverket.

För många företag är kompetensbrist det allvarligaste tillväxthindret. 37 procent av tjänsteföretagen kan idag inte öka sin produktion på grund av brist på personal – bland datakonsulter och programmerare är siffran hela 86 procent. Det saknas högkvalificerad arbetskraft inom flera sektorer i Sverige. Kompetens­invandring är därför en lösning för allt fler företag, särskilt inom tjänstesektorn.

Certifieringstjänsten innebär att handläggningstiden förkortas kraftigt, eftersom arbetstillståndsansökan fylls i direkt på webben. En förstagångsansökan ska prövas av Migrationsverket inom tio arbetsdagar och en förlängningsansökan inom tjugo arbetsdagar. Idag är handläggningstiden för ansökningar som ställs direkt till Migrationsverket ca sex till åtta månader.

Almegas nya tjänst kommer att vara kostnadsfri och väntas vara på plats i december 2018.