Rätt att ta semester vid jakt?

Att jaktveckor är heliga är välkänt på många arbetsplatser. På vissa arbetsplatser så mycket som halveras personalstyrkan under jakten, vilket kan leda till stiltje i produktionen. Men vad kan man tänka som arbetsgivare när det är högsäsong på arbetsplatsen och flera anställda vill ta semester för jakt samtidigt? Här hittar du frågor och svar.

En av mina anställda hotar med att säga upp sig om hen inte får semester vid jakt. Vad kan jag som arbetsgivare göra?

Först och främst måste ni klargöra för medarbetaren att semester är något som beviljas utifrån verksamhetens behov och att det inte är någon absolut rättighet att få semester när denne så önskar. Som arbetsgivaren bör ni inte acceptera hot om uppsägning för att få igenom sitt önskemål. Däremot kan ni givetvis vara mer generösa än vad lag/avtal medger och bevilja ledigheten om ni vill tillmötesgå medarbetarens önskemål.

Halva min personalstyrka ansöker om semester samtidigt – och i god tid dessutom. Men jag kan inte ge alla semester under samma period, hur kan jag tänka när jag fördelar semestern?

Semesterlagen anger att arbetsgivare och medarbetaren i första hand ska komma överens om hur semesterledigheten ska förläggas. Om det inte går att komma överens är det viktigt att poängtera att det är arbetsgivaren som slutligen bestämmer. Om det inte är möjlighet att bevilja alla semester samtidigt, kan det vara klokt att förklara hur ni har resonerat för att skapa ökad förståelse. Ett alternativ kan vara dela upp ledigheten för att fler ska kunna vara lediga förutsatt att det fungerar för verksamheten.

Vill du veta mer? I Arbetsgivarguiden kan du som medlem läsa mer om vad som gäller i semesterlagen.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.