Fler behövs som kan bygga och underhålla våra spår

I förra veckan besökte jag Infranord, ett att de samhällsviktiga medlemsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden, och fick återigen bekräftat hur avgörande det är för oss inom tjänstesektorn att få till en bättre kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningen återkommer numera i nästan alla samtal jag har med våra medlemsföretag. Vilken kompetens man efterfrågar mer specifikt varierar naturligtvis mellan de olika branscherna, men påfallande ofta är svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens företagens kanske allra största utmaning.

Järnvägsentreprenadbolaget Infranord är en av de största leverantörerna av järnvägstjänster inom ban-, el-, signal- och teleteknik i Sverige. Med sina cirka 1800 medarbetare, varav 1300 är tekniker, som underhåller och moderniserar våra järnvägar levererar man en otroligt viktig tjänst för att spårtrafiken ska fungera och för att vi ska kunna koppla samman det avlånga landet Sverige. Tack vare bland annat en väl fungerande spårbunden trafik kan vi leva och bo över stora delar av Sverige, och resa mellan olika delar.

Idag befinner sig Infranord i ett läge där det råder brist på medarbetare på samtliga nyckelpositioner. Det är med vetskap om detta som företaget, i likhet med andra aktörer, arbetar oerhört fokuserat med kompetensförsörjningsfrågan. Förutom att arbeta mycket aktivt med rekrytering har man också sedan i mars samlat HR-funktionen och kommunikationsavdelningen i en och samma enhet. På det viset ska enheten kunna hitta nya sätt att arbeta med kompetensförsörjningen.

Precis som många andra arbetsgivare i näringslivet arbetar Infranord proaktivt med sätt att hitta nya medarbetare. Självklart deltar man exempelvis i arbetsmarknadsdagar och studentträffar på en rad lärosäten. Men idag är rekryteringsbehovet så stort att man också tar in studenter innan de är färdigutbildade och hjälper till att färdigutbilda dem, parallellt med att de börjar jobba.

Samma ser vi i många andra branscher. När kompetensförsörjningen inte riktig fungerar kommer vi få se ännu mer, ännu mer än vi redan ser, av företagsinitiativ kopplade till kompetensförsörjning. Det politiken borde göra är att se och förstå tydliga signaler som dessa, och genomföra reformer för att på olika sätt förbättra kompetensförsörjningen. Under tiden jobbar dock Infranord och många andra av våra medlemsföretag på för att hitta egna lösningar.

Stort tack för ett intressant besök, och för att min Medlemsresa fick fortsätta hos er!