Anna-Karin Hatt: ”Stelbent LAS gör det svårare att anställa”

En reformering av LAS och vad som skapar verklig trygghet på arbetsmarknaden, var vad Almegas VD, Anna-Karin Hatt, diskuterade med Kommunals ordförande, Tobias Baudin, i söndagens Agenda.
– Ett modernare LAS, flexiblare arbetsmarknad med ökad rörlighet och ökade investeringar i medarbetares kompetens är prioriterade frågor för Almega och våra medlemsföretag. Vi vill gärna sitta ned och samtala med fackförbundens representanter och nästa regering för att undersöka om vi kan hitta en trepartsöverenskommelse för ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden och ökade investeringar i medarbetares kompetensutveckling, säger Anna-Karin Hatt.

Lagen om anställningsskydd (LAS) kom till 1974. Sedan dess har knappt några justeringar gjorts i lagen. Detta trots att mycket har hänt i arbetslivet sedan dess, och att både företagens marknad och konkurrenssituation har förändrats i grunden sedan 1974. Men arbetsrätten bygger i huvudsak på samma regelverk nu som då. För att företag och arbetsmarknaden också i framtiden ska kunna vara starka och dra nytta av globaliseringen krävs det att arbetsmarknaden och LAS moderniseras kontinuerligt.

Idag avstår företag runt om i Sverige från att anställa eftersom det finns för stora risker. I värsta fall kan det leda till en situation där det inte går att säga upp medarbetare som inte fungerar eller t om med kan vara skadliga för verksamheten.

– Våra medlemmar säger ofta att de skulle vilja ge en oprövad person chansen, eller låta någon som faller lite utanför ramarna en möjlighet. Men det falla på att företagen tycker att det är en för stor risk. Skulle det inte fungera är det för svårt att avbryta anställningen, säger Anna-Karin Hatt.

Almega vill nå en trepartsöverenskommelse med fack och nästa regering och vill därför få till samtal kring arbetsrätt och turordning för att hitta lösningar som ger trygghet och flexibilitet för både företagare och anställda.

– Jag är beredd att vända på alla stenar för att hitta en helhetslösning som regering, fack och arbetsgivare kan komma överens om. Jag har stor respekt för att facken vill värna om sina medlemmar på olika sätt och jag tror att vi kan hitta lösningar som ger både trygghet och flexibilitet. Dagens LAS har för mycket fokus på sist in först ur, och för lite på kompetens. Man ska komma ihåg att den ena verkliga tryggheten man kan ha på arbetsmarknaden är att ha bra kompetens så att man kan behålla sitt jobb eller få ett nytt om man förlorar det man hade. Det är därför en reformering av LAS hänger ihop med kompetensfrågorna. Kan vi satsa mer på medarbetarnas kompetens gör det inte bara att de blir bättre på sitt jobb utan de blir också lättare att få ett nytt jobb om man blir av med det man har och det blir också lättare att säga upp sig från ett jobb man inte trivs med, säger Anna-Karin Hatt.