Politik på jobbet – ja eller nej?

Ett politiskt engagemang är positivt, men vad gäller när medarbetare vill ta med sin politik till jobbet? Får politiker göra besök på arbetsplatsen? Och hör broschyrer med politiskt innehåll hemma på en arbetsplats? Det här kan du tänka på som chef.

På en arbetsplats kan människor med många olika politiska uppfattningar samlas. Medarbetare kan också ha önskemål om att lägga mer tid på sitt politiska engagemang, speciellt under ett valår.

Det finns ingen laglig rätt för politisk verksamhet på arbetsplatsen. Får du en begäran om politisk verksamhet kan du vända dig till företagets policy och göra en bedömning vad som är lämpligt för just din arbetsplats.

Generellt bör politisk verksamhet inte förekomma på arbetsplatserna. Besök av politiker kräver godkännande av företagsledningen. Politiska trycksaker och affischer bör inte delas ut eller sättas upp eller läggas ut på företagets intranät. Samma regler bör gälla för all politisk aktivitet, oavsett inriktning.

Olika regler kan gälla beroende på vilken typ av arbetsplats du jobbar på. Vill du veta mer? Läs mer om politisk verksamhet i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.