Gör inte Sociala pelaren till EU-lag

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, höll under onsdagen vad som kallas hans sista linjetal. I talet uttryckte han viljan att EU ska stå mer enat och starkt i framtiden. En del av detta var den sk. ”sociala pelaren” som han öppnade för att göra till lagstiftning.

Vi är många som har varnat för konsekvenserna av den sociala pelaren. Att syftet förvisso må vara gott och eftersträvansvärt – att minska skillnader i arbets- och levnadsförhållanden mellan människor i de olika medlemsländerna. Men att den metod man valt riskerar att öka centraliseringen till Bryssel och minska möjligheten för arbetsmarknadens parter att ta ansvar för nationella villkor.

Särskilt uppseendeväckande har det varit att det är svenska socialdemokrater som drivit på utvecklingen, framför allt genom det, av regeringen initierade, EU-toppmötet i Göteborg där frågan avhandlades. Å ena sidan säger man sig vilja värna den svenska modellen, å andra sidan uppmuntrar man initiativ som skjuter över svenskt självbestämmande till EU – det går inte ihop.

– Det är dags att vi gör de goda intentionerna som vi uttalade vid Göteborgs-toppmötet till lag, säger Jean-Claude Juncker enligt Aftonbladet.

Uttalandet ligger i linje med de slutsatser Ratio presenterade i sin rapport tidigare i våras. I rapporten framgår det att den sociala pelaren kan vara ett första steg mot en gemensam arbetsrättslagstiftning för hela EU. Innebörden av en sådan gemensam lagstiftning skulle vara att beslut som rör svensk arbetsmarknad riskerar att flyttas till och fattas i Bryssel. Vilket i praktiken vore en nedmontering av den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Effekterna av att driva på ett projekt som EU:s sociala pelare har alltså inte varit okända. Tvärtom har vi och andra aktörer påtalat det många gånger. Men trots det blir Marita Ulvskog (S) både förvånad och upprörd över den ambition Jean-Claude Juncker lanserar idag.

Till SvT säger Marita Ulvskog (S) bland annat, om arbetsrättsliga villkor;

– Det är något som medlemsstaterna ska bestämma över. Här gick han betydligt längre och hårdare fram och för svensk del är det helt orimligt att man skulle på EU-nivå sitta och besluta med majoritetsbeslut om hur vi ska ha våra socialförsäkringssystem eller föräldraledigheter.

Jag välkomnar naturligtvis att socialdemokraterna nu inser allvaret i det politiska initiativ de själva varit med om att driva fram. Men det finns inget egenvärde i att uppehålla sig vid vem som har haft fel och inte. Det viktiga är att vi nu är många som ser allvarligt på de konsekvenser EU:s sociala pelare kan få. Ska vi behålla den ordning vi har i Sverige, där arbetsmarknadens parter i Sverige sluter avtal för den svenska arbetsmarknaden, och som vi populärt kallar den Svenska arbetsmarknadsmodellen, så måste vi vara många som värnar om den.