Företagsamhet måste stå i centrum för en ny regering

Företagens villkor fick inte någon större plats i den gångna valrörelsen. De få gånger företagsfrågorna kom upp var det oftast för att politiker av olika slag ansåg att företagen skulle kunna lösa någon annan utmaning i samhället. Men sällan diskuterades hur Sverige kan och bör främja företagsamheten som sådan.

Strax innan valet intervjuades jag, Karin Johansson, Svensk Handel, och Ulf Perbo, Transportföretagen, av Arbetsmarknadsnytt om vilken fråga jag ansåg saknades i valrörelsen. Vi svarade oberoende av varandra, och med lite olika ingångar, men huvuddragen var ändå gemensamma, nämligen hur vi ska kunna säkra tillgången på tillräcklig kompetens till våra branscher. Det är en styrka att olika delar av det privata näringslivet kan föra fram en så samlad och enad signal till politikerna.

Nu när valrörelsen ligger bakom oss kan vi tyvärr konstatera att näringslivsfrågor fick alldeles för lite plats i debatten.

Bortsett från frågan om de privata välfärdsföretagens möjlighet att verka, vilket är en verklig ödesfråga, lös debatten om företagens villkor med sin frånvaro. Stundtals diskuterades problemet med Sveriges relativt sett mycket höga ingångslöner för unga och nyanlända, men även i den diskussionen var utgångspunkten snarare hur man kan få ner arbetslösheten – inte hur vi kan möta företagens behov av att kunna pröva personer som är oprövade på arbetsmarknaden, till en rimlig kostnad.

Det är ett bekymmer när företagsamheten i debatten reduceras till att betraktas som ett medel, och inte ett mål i sig. I själva verket är det ju på en stabil grund av stark företagsamhet som Sverige vilar och det är goda villkor för företagandet som kommer bygga Sveriges välstånd också framöver. Vad som behövs för att förbättra villkoren för företag och företagande, och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft och säkra välfärden framöver, måste bli en central fråga för politiken den kommande mandatperioden.

I skrivande stund befinner sig dock Sverige i en oklar politisk situation. Det parlamentariska läget håller på att klarna, även om rösträkningen inte är helt klar än, men mycket tyder på att det kommer att dröja längre än vanligt innan vi vet hur den nya regeringen kommer att se ut, och vilken politik den kommer att driva.

Redan i måndags, dagen efter valet, bjöd vi från Almega in er i medlemsföretagen till en valanalys, med en panel med särskild insyn i den politiska process som just nu pågår. Där fanns Stig-Björn Ljunggren, s-märkt debattör och statsvetare, Mikaela Valtersson, tidigare ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet och idag vice VD för Kunskapsskolan, men också Markus Uvell, vd för Nordic PA Research och jag själv. Tillsammans diskuterade vi valrörelsen, valresultatet och olika möjliga regeringssammansättningar. Om du inte var där men vill se valanalysen se i efterhand kan du göra det på Almegas Facebook-sida.

Det jag särskilt lyfte i det panelsamtalet var bland annat vikten av goda reformer, inte minst för att förbättra förutsättningarna för företagande i allmänhet och tjänsteföretag i synnerhet. Sverige behöver reformer för att möta den tilltagande kompetensbristen, liksom reformer som moderniserar både lagen om anställningsskydd och Arbetsförmedlingens struktur och uppdrag. Och vi behöver långsiktigt se till att sänka skatten på arbete och att ha anställda. Från Almegas sida kommer vi verka för att den kommande regeringen, när den nu tillträtt, tar sig an dessa och andra angelägna reformidéer och gör verklighet av dem.