Företagsamhet avgör Sveriges framtid

Sverige är beroende av företagsamma människor som startar och driver egna verksamheter. Deras bidrag till välfärden kan inte underskattas. De både generar skatteintäkter och skapar jobb. De ser till att äldre får omsorg, att internet fungerar och att du kommer fram till jobbet i tid. Det finns alltså all anledning för nästa regering att prata om tjänstesektorns villkor.

Utan alla företag i tjänstesektorn – varav många är medlemmar i något av förbunden inom Almega – hade Sverige stannat. Två av tre personer som får nya jobb i Sverige jobbar i ett tjänsteföretag. Av alla som jobbar i Sverige idag jobbar tre av fyra med tjänster.

Nästan hälften av de tillfrågade företagen inom Almega uppger att kompetensbristen är det främsta hotet för verksamhetens tillväxt. När tjänsteföretag inte hittar rätt kompetens i Sverige kontrakterar de antingen en underleverantör eller ett eget dotterbolag utomlands. Risken är alltså att Sverige tappar högkvalificerade arbetstillfällen som istället förläggs utomlands. Lösningen på det här problemet måste bestå av flera insatser.

Enligt Eurostat sjunker företagens investeringar i medarbetarnas kompetens. Därför måste det bli mer fördelaktigt att investera i sina medarbetares kompetens. Almega har föreslagit ett kompetensavdrag som gör investeringar i vidareutbildning mindre kostsamt för företaget.

Mycket behöver också göras för att matchningen av arbetssökanden med arbetsgivare ska fungera bättre. Allt fler företag använder numera andra rekryteringskanaler än de som erbjuds av Arbetsförmedlingen. Istället för att hålla fast vid uppdraget att matcha arbetslösa med arbetsgivare bör det överlåtas allt mer på privata, och många gånger specialiserade, aktörer.

Men valrörelsen måste också handla om hur fler arbetstillfällen kan växa fram i Sverige. De politiker som vill skapa bättre förutsättningar för jobbskapare gör klokt i att undersöka framgången med RUT-reformen. På tio år har 30 000 jobb skapats i en bransch som knappt existerade innan reformen. Ska branschen växa och fortsätta vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för alla de människor som får jobb måste de tjänster som omfattas bli fler och avdragets storlek bli större. Vi kallar det ett HEM-avdrag.

Läs mer om våra prioriterade frågor.