Stoppa nya extratjänster – satsa på åtgärder som leder till jobb

Att låsa in arbetslösa i extratjänster förvärrar bristen på arbetskraft och gör det ännu svårare för arbetsgivarna att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt som enskilda personer som kan och vill jobba kommer allt längre från ett riktigt jobb. Almegas rapport ”Vägval matchning” visar tydligt att de statliga extratjänsterna inte leder till riktiga jobb för de arbetssökanden.

Statistiken i rapporten visar att det är nystartsjobben, arbetsmarknadsutbildningar och stöd och matchning som ger resultat och rustar personer som står lång ifrån arbetsmarknaden till att få riktiga jobb. Därför vill Almega stoppa nya extratjänster. Almega kräver istället att minst 15000 arbetslösa matchas eller får gå bristyrkesutbildningar redan under 2018.

Almega har låtit analysera Arbetsförmedlingens egen statistik hur det har gått för de personer som avslutat en extratjänst. Resultatet är slående.

  • Under 2017 och 2018 har endast 2,3 procent (efter 90 dagar) ett osubventionerat arbete efter avslutad extratjänst.
  • Över 60 procent har fått ny extratjänst i ytterligare ett år.
  • Arbetsmarknadsutbildning: 38,5 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning
  • Stöd och Matchning: 28,8 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad stöd & matchning
  • Nystartsjobb: cirka 25 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad nystartsjobb

Läs rapporten här