Almega vill stoppa nya extratjänster – satsa på åtgärder som leder till jobb

Almegas rapport ”Vägval matchning” visar tydligt att de statliga extratjänsterna inte leder till riktiga jobb för de arbetssökanden. Att låsa in arbetslösa i extratjänster förvärrar bristen på arbetskraft och gör det ännu svårare för arbetsgivarna att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt som enskilda personer som kan och vill jobba kommer allt längre från ett riktigt jobb.

– Allvarligast är utvecklingen för alla de individer, nyanlända och arbetslösa, som går miste om effektiva insatser. Deras insteg på arbetsmarknaden försvåras och riskerar att försenas, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

Statistiken visar att det är nystartsjobben, arbetsmarknadsutbildningar och stöd och matchning som ger resultat och rustar personer som står lång ifrån arbetsmarknaden till riktiga jobb. Det och därför vill Almega stoppa nya extratjänster.

Almega har låtit analysera Arbetsförmedlingens egen statistik hur det har gått för de personer som avslutat en extratjänst.

  • Under 2017 och 2018 har endast 2,3 procent (efter 90 dagar) ett osubventionerat arbete efter avslutad extratjänst.
  • Över 60 procent har fått ny extratjänst i ytterligare ett år.
  • Arbetsmarknadsutbildning: 38,5 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning.
  • Stöd och Matchning: 28,8 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutad stöd & matchning.
  • Nystartsjobb: cirka 25 procent har ett osubventionerat arbete 90 dagar efter avslutat nystartsjobb