Därför kommer RUT-avdraget att finnas kvar även efter valet

Efter att RUT-avdraget fyllt tio år och konstaterats vara en av de mest populära och framgångsrika arbetsmarknadsreformerna i modern tid kunde man tro att det vore kontraproduktivt att som politiskt parti profilera sig för RUT-avdragets avskaffande. Den analysen gör inte Vänsterpartiet – i SVT:s valutfrågning påpekar nämligen Jonas Sjöstedt att Vänsterpartiet mycket riktigt vill slopa RUT-avdraget. Men RUT-avdraget kommer finnas kvar efter valet, och här är några av anledningarna:

  • Vänsterpartiet menar ofta att RUT-avdraget är förbehållet höginkomsttagare, men under 2017 gjorde hela 890 000 svenskar rut-avdrag. Av dem var 175 000 seniorer med mindre än 13 200 kr i månadsinkomst. Den som rycker undan RUT-avdraget fördubblar kostnaden för dem från den ena dagen till den andra. (Källa: Skatteverket, SCB)
  • Idag jobbar drygt 30 000 personer med RUT-tjänster, och i genomsnitt stannar en medarbetare på jobbet i 3,5 år. Därefter går 43 procent vidare till ett nytt jobb i en ny bransch, 24 procent till ett nytt jobb i samma bransch och 22 procent till utbildning. Endast en av tio medarbetare som lämnar en tjänst i RUT-branschen blir arbetslös, trots att hela 75 procent av de nyanställda var arbetslösa. RUT-avdraget slussar varje år in tusentals personer på svensk arbetsmarknad. (Demoskop 2014, Almega, Demoskop 2018)
  • RUT-avdraget är ett kostnadseffektivt sätt att skapa nya jobb – det är finansminister Magdalena Anderssons (S) egna ord. Och hon har helt rätt. Det bekräftas av Konjunkturinstitutet, Handelshögskolan i Helsingfors som granskat det finska hushållsavdraget och av Erhvervsministeriet i Danmark som utvärderat den danska hjemmeserviceordningen. Samtliga kommer fram till att skattereduktion på hushållsnära tjänster innebär ett plus för statskassan. (Konjunkturinstitutet 2005, Erhvervsministeriet 2001, Handelshögskolan i Helsingfors 2006)
  • Svenska folket gillar RUT-avdraget. I en undersökning svarade hela 8 av 10 svenskar att de har köpt eller kan tänka sig att köpa hushållsnära tjänster. (Almega & Novus 2016)
  • Det är inte bara befolkningen i största allmänhet som gillar RUT – 51 procent av Vänsterpartiets väljare föredrog att behålla RUT-avdraget framför att ta bort det när de tillfrågades 2015. (Hemfrid & TNS-Sifo 2015)

RUT-avdraget är helt enkelt här för att stanna – även om det kanske blir i en annan skepnad. Flera av riksdagspartierna har nämligen planer på att vidga avdraget ytterligare, och dra nytta av de goda effekter som kommer av att fler hushåll får möjligheten att köpa hjälp i hemmet.

Läs mer om våra förslag om ett utökat RUT-avdrag