Torsdag och Tjänste­företagens hus stänger för denna gången

Idag arrangerade vi våra sista aktiviteter i Almedalen för det här året och vi stänger nu Tjänsteföretagens hus för denna gång. Det har varit dagar med goda samtal, välbesökta seminarier och kul möten. Jag hoppas och tror att det bestående intrycket av de som besökt Tjänsteföretagens hus är att Almega är i Almedalen – inte för att predika om våra egna förslag, utan också lyssna på andra.

Idag är Almegas sista dag i Almedalen men också den dag då vi arrangerar ett av våra viktigaste seminarier – Hur ska Sverige klara framtidens välfärd? Diskussionen kring välfärden har allt för länge hämmats av den skadliga vinstdebatten. Det som verkligen behöver diskuteras är hur vi ökar investeringar i vård, skola, omsorg för att Sverige ska klara de ökande behoven.

Lars Stjernkvist, socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, är en klok och konstruktiv politiker som till skillnad från många av sina partivänner intagit en skeptisk hållning till Reepaluutredningens förslag. Tillsammans med Oliver Rosengren, moderat kommunalråd från Växjö, tog de sig an frågan och gjorde det på ett konkret och intressant sätt. De kan båda vittna om behoven i sina respektive kommuner och är angelägna om att hitta lösningar.

Med det inledande samtalet mellan Sara Karlin, ordförande Atvexa, och Kerstin Stålskog, vd Norlandia, tydliggjordes det att privata utförare många gånger både vill och kan spela en ännu större roll för att utveckla och trygga den den svenska välfärden än de redan gör.

Den sista pokébowlen Almega serverade i Tjänsteföretagens hus kunde vi njuta av under tiden vi lyssnade på Viktor Barth-Kron, journalist på Dagens Nyheter, som frågades ut av Jörgen Huitfeldt om gårdagens tal av centerledaren Annie Lööf och olika hypotetiska regeringsbildningar efter hösten val. Facit i den senare frågan har vi först långt efter att Almedalen avslutats för i år.

Det är svårt för att inte säga omöjligt att sammanfatta Almegas Almedalsvecka och att göra det på ett rättvisande sätt. Våra förbund och branscher har arrangerat ett stort antal samtal, seminarier och mindre möten. Tids nog ska vi utvärdera och reflektera över vad som varit bra och vad vi kan utveckla till kommande. Men det kommer först efter att vi alla fått lite välförtjänt och efterlängtad ledighet – till dess, får ni alla ha en riktigt bra sommar!