Så knyter vi utbildningssystemet närmare näringslivet

Almegas förslag på kompetensavdrag och samverkan mellan näringsliv och lärosäten var temat för ett seminarium arrangerat av TCO Utan kompetensutveckling stannar Sverige.
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega, inledde med att vara överens om att det är oroande att svensk arbetskraft inte hänger med i det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen.

– Utbildningssystemet behöver knytas närmare näringslivet och arbetsmarknadens efterfrågan måste få större påverkan på utbildningsutbudet på universitet och högskolor. Vi driver att universiteten i högre utsträckning än idag bör öppnas upp för personalutbildningar sa Andreas Åström.

Finansieringsfrågan för vidareutbildningar diskuterades under debatten.

– Almega vill införa ett kompetensavdrag. Det innebär att företag får förbättrade avdragsmöjligheter när de investerar i medarbetarnas kompetensutveckling. Svenska företags investeringar i personalutbildning minskar nu dessvärre i en tid när de tvärtom måste öka sa Andreas Åström.

Helene Hellmark Knutsson, Socialdemokraternas minister för högre utbildning och forskning, talade om det livslånga lärandet och regeringens satsningar på högre utbildning. Samtidigt inväntar regeringen förslag från Styr- och resursutredningen som leds av ordförande Pam Fredman.

– Högskolan lämpar sig dåligt för ryckighet och kortsiktiga satsningar. Det vi behöver är utbildningssamverkan, sa Helene Hellmark Knutsson.

Peter Eriksson, MP, Bostads- och digitaliseringsminister, var rädd för att vi underskattar behovet av vidareutbildning.

– Vi är inne i en snabb förändring med digitaliseringen och måste öka takten i förändringsarbetet. Vi behöver ändra styrningen av högskolan. Arbetslivet är med för lite i styrningen av utbildningarna, sa Peter Eriksson.
Erik Bengtzboe, Moderaternas talesperson i skol- och utbildningsfrågor, menade att det är lätt att glömma bort den stora privata utbildningsmarknaden som finns och tillgodoser företagen med en del utbildningar.

– Samverkansuppdraget för högskolan måste stärkas för att öka individernas möjligheter att ta del av universitetsutbildningarna. Ska utbudet av vidareutbildningar finnas på högskolan måste det finnas ett ersättningssystem, sa Erik Bengtzboe

Helene Odenjung, vice ordförande Liberalerna, menade att det finns en paradox: i högkonjunkturen har företagen inte tid att utbilda personalen och i lågkonjunkturen har företagen inte råd. Liberalerna har hittills föreslagit individuella kompetenskonton.

– Jag är intresserad av det som Almega tagit fram. Det är ett intressant förslag. Det är bra när företagen vill sätta av en del av vinsten till personalutbildning.