Reformerad Arbetsförmedling och HEM-avdrag viktigast för integrationen

Viktigast för att lyckas med integrationsutmaningen är att reformera Arbetsförmedlingen i grunden och att bygga ut Rut-avdraget till ett Hem-avdrag. Det slog Almegas vd Anna-Karin Hatt fast på seminariet När kan jobb bidra till integration.

– I ett läge där det är högkonjunktur och det finns 100000 lediga jobb är det helt fel att dra ned på matchningen. Istället för att låta kompetensföretagen matcha de arbetssökande så satsar Arbetsförmedlingen på att skapa 30000 Extratjänster till en kostnad av 10 miljarder, sa Anna-Karin Hatt.

Torild Carlsson från Ibility institute vände inledningsvis på många stenar i matchningsdebatten.

– Kärna för mig är precisionsmatchningen, att den kommer först, sa Torild.

De bästa svaren för arbetsmarknaden som helhet kommer ur svaren för den enskilde. Det handlar om att så noggrant som möjligt lyssna in vad den arbetssökande kan arbeta med och kunna översätta kompetenser mellan olika branscher och kulturer. Då kan vi hitta exakt rätt.

Gabriella Pifrader från matchningsföretaget Alpha CE var också kritisk till Arbetsförmedlingens bristande kartläggningar.

– Kompetenskartläggningen genomförs inte av Arbetsförmedlingen. Om de hade gjort de hade vi haft ett helt annat läge. Kartläggningen borde genomföras direkt under asyltiden.

Eva Karin Dahl vd på hemserviceföretaget HomeMaid, berättade att de behöver anställa 100-tals personer men har oerhört svårt att hitta kompetent arbetskraft.

– Vi anställer människor hela tiden. Vilka anställer vi? Människor som av olika skäl haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi har tre krav. Att de är servicemänniskor, har rätt attityd och att de kan grundläggande svenska. Har de inte det säger vi åt dem att komma tillbaka om tre år. De kraven kan vara en oerhörd motivationsfaktor.

Eva-Karin Dahl menade att det finns för få instegsjobb. Jobb som går att ta utan fullständiga språk- och yrkeskunskaper. Det är därför Almega driver frågan om Hemavdrag.