Hur går det med etableringsjobben?

I mars i år kom arbetsmarknadens parter och regeringen överens om den nya anställningsformen etableringsjobb.
Etableringsjobb ska möjliggöra för personer, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett jobb.
Vi frågade Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, om utvecklingen av etableringsjobben.

Vad är status för etableringsjobbfrågan nu?

Just nu är det EU-kommissionen som ställer till det med sina detaljerade statsstödsregler. I Bryssel finns inte vår tradition av att arbetsmarknadens parter löser svåra frågor. Men problem är till för att lösas och hinder ska överstigas.
Det viktiga är att vi håller i principerna som är viktiga för företagen. De ska vara en låg kostnad, liten risk att anställa, ingen byråkrati och privata företag som matchar. Då tror vi att det kan bli en mycket framgångsrik reform.

När kommer reformen vara genomförd?

Går det som förväntat kommer det att vara möjligt att anställa från och med den 1 juli 2019. För oss parter hade det kunnat vara på plats mycket tidigare. Men det är en hel del lagstiftning som måste hanteras, till exempel reglering av sjuklön som Försäkringskassan ska betala för etableringsanställda när de blir sjuka.

Vad tror du om det blir regeringsskifte, vad händer med etableringsjobben då?

Jag tror även att en ny regering kommer att använda sig av det parterna kommit fram till. Det är för bra för att bara kasta på sophögen. Allianskritiken har riktat in sig på tre punkter.
Man tycker att nivån att en etableringsanställd med bidrag ska få 15 600 kronor netto per månad är för hög. Man vill se någon lösning för den del av arbetsmarknaden som står utanför kollektivavtalen. Och så är man missnöjd med att överenskommelsen inte omfattar personaluthyrning, vilket ställer en stor del av Almegas förbund Kompetensföretagen utanför. Där kommer säkert en eventuell Alliansregering vilja göra en del justeringar.

Vad säger medlemsföretag om etableringsjobben?

Vi har bara fått positiva reaktioner. Den vanligaste frågan vi får är: När kan jag börja anställa? Kan det inte gå fortare?

 

Nyfiken och vill läsa mer? Läs mer om etableringsjobben här.