En fransk inledning på Almedalsveckan med arbetsmarknadsminister Muriel Pénicaud

Idag mötte jag, tillsammans med Elisabet Svantesson, moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Göran Arrius, ordförande SACO, Frankrikes arbetsmarknadsminister Muriel Pénicaud. Vårt samtal handlade om en av de utmaningar Sverige och Frankrike delar som utvecklade ekonomier i Europa – företagens svårigheter att hitta rätt kompetens.

Frankrike är ett intressant land. Inte bara på grund av dess storlek och tyngd på den europeiska kontinenten. Det är ett land som är särskilt intressant att studera för den som är intresserad av arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknad, lönebildning och en rad andra saker skiljer sig på flera sätt från de förhållanden som råder i Sverige och kan vara intressanta att studera av den anledningen. Men det som gör Frankrike särskilt intressant just nu är den franske presidenten Emanuel Macron och det parti han leder – En Marche!

I Sverige och i Europa har Macrons politiska framgång röjt stort intresse. Hans parti har beskrivits som en motkraft till den populism som breder ut sig och för att han värnar ett öppet, liberalt och frihandelsvänligt EU.

Undertecknad, Göran Arrius, SACO, Muriel Pénicaud, Frankrikes arbetsmarknadsminister och Elisabeth Svantesson, ekonomis-politisk talesperson.

 

Frankrike genomför just nu en rad reformer på arbetsmarknaden. Att träffa Muriel Pénicaud, som i kraft av arbetsmarknadsminister, är den som ska driva igenom reformerna, var verkligen intressant. I mångt och mycket beskriver vi problemen likartat – det sker inte tillräckligt mycket investeringar i medarbetares kompetens vilket kan påverka konkurrenskraften långsiktigt.

Frankrike har en, delvis, annan tradition att möta samhällsutmaningar än vad Sverige har – genom stora, centraliserade lösningar. Muriel Pénicaud talar kring kompetensbristen med just den utgångspunkten. I Sverige har vi förutsättningar att i stället verka för lösningar som utgår från överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter vilket jag tror leder till ett mer dynamiskt resultat.

Och jag tror att vi i Sverige kommer allt närmare en punkt där någon form av förslag som främjar kompetensutveckling blir verklighet. Vi ser positiva reaktioner på det förslag Almega har föreslagit – ett kompetensavdrag, som syftar till att göra det mindre kostsamt att investera i medarbetarnas kompetens. Beskedet från Moderaterna är ett sådant, positivt och hoppingivande besked.

Vi, arbetsmarknadens parter – SACO, Almega etc. är mogna att vidta verkningsfulla åtgärder för att komma tillrätta med kompetensbristen – om man från politiskt håll också är beredd att göra de investeringar som är nödvändiga.