Aktiva åtgärder mot diskriminering – din checklista

Aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare ska bedriva ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering.

Reglerna är utformade som ett övergripande ramverk. Utformningen av de konkreta åtgärderna överlämnas till dig som arbetsgivare att utforma tillsammans med dina medarbetare.

Numera är kravet på jämställdhetsplan borttaget. Istället ska arbetsgivare med fler än 25 anställda dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. För arbetsgivare med 10 och 24 arbetstagare gäller andra regler. Till exempel ska du dokumentera arbetet med lönekartläggning och hur samverkan fullgörs i arbetet med lönekartläggningen.

Vill du veta mer? I Arbetsgivarguiden finns checklistor och konkreta exempel på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.