En integrationsmotor som verkligen fungerar

”Vi har medarbetare från 68 olika länder. Många är utbildade inom något helt annat, men de jobbar här medan de lär sig svenska, för att sedan gå vidare. Vi pratar inte om integration. Vi gör integration. Hela tiden!” Så säger en av alla de företagare i RUT-branschen som varje dag hjälper människor in på den svenska arbetsmarknaden.”

Språk och jobb är helt avgörande för hur väl nya svenskar kommer in i vårt samhälle. Det vet vi sen länge. Men fortfarande tar det i genomsnitt sju år för hälften av alla nyanlända att få sitt första jobb i Sverige. Det är inte rimligt! Vi måste släppa fram de som verkligen kan göra skillnad och se till att fler kommer in. Ett bra exempel är företagen i RUT-branschen – de verkliga integrationsmotorerna. 75 procent av dem som fått jobb här kommer direkt från arbetslöshet och många är nya svenskar.

Från att ha varit utskällt och hånat som ett ”pigavdrag för de rika” har RUT på tio år blivit en verklig succé. Sedan 2007 har över 30 000 fått jobb i RUT-sektorn. Förra året köpte över 890 000 personer hushållsnära tjänster och efterfrågan växer. Åtta av tio svenskar använder eller kan tänka sig att använda RUT-avdraget.

I RUT-branschen jobbar fler människor som inte är födda i Sverige än i andra branscher. 26 procent i RUT-branschen är födda utanför Sverige, jämfört med 10,5 procent i hela arbetsmarknaden. Och de går vidare i hög utsträckning. Den genomsnittliga arbetstiden i ett RUT-företag är 3,5 år. 43 procent av dem som slutar går vidare till ett nytt jobb i en annan bransch och 22 procent går vidare till studier. 9 av 10 som lämnar sin anställning har en fortsatt sysselsättning.

RUT-branschen är dessutom en utmärkt väg in på arbetsmarknaden för kvinnor. Både som arbetstagare och som företagare. 52 procent av alla kvinnliga företagare i rut-sektorn är utrikesfödda, att jämföra med 17 procent på övriga arbetsmarknaden.

Det är dags att fullt ut erkänna samhällsnyttan branschen ger. Därför vill vi förenkla och utveckla RUT till ett heltäckande hem-avdrag för alla tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet, utan att politiker på förhand ska bestämma exakt vilka tjänster som ingår. Dessutom föreslår vi att avdragsgränsen höjs till 100 000 kr per år.

Integration är ett av de viktigaste ämnena inför valet i höst, men det kräver både språk och jobb. Med ett utvidgat hem-avdrag skulle ännu fler nya svenskar få sitt första jobb i Sverige, lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden. Det vinner alla på.

 

Läs mer om hemavdraget här